travesti

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΙΚΑ

 

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και διαγνωστικές εξετάσεις (αξονική – μαγνητική τομογραφία κ.τ.λ) σε νοσηλευτικά ιδρύματα και από γιατρούς συμβεβλημένους με το ΙΚΑ αλλά και απόδοση δαπάνης για εξετάσεις και ιατρικές πράξεις που πραγματοποιήθηκαν σε μη συμβεβλημένα ιδρύματα και εργαστήρια εφόσον το περιστατικό κριθεί επείγον από τον ελεγκτή ιατρό του ΙΚΑ.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 1. Ο δικαιούχος να αναγγείλει το περιστατικό στο ΙΚΑ του τόπου κατοικίας του, μέσα σε (30) μέρες από την πραγματοποίηση της περίθαλψης.
 2. Το περιστατικό να κριθεί επείγον από τον αρμόδιο ελεγκτή γιατρό του ΙΚΑ. 

 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 1. Να είναι άμεσα ασφαλισμένος.
 2. Να μη λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή.από άλλον ασφαλιστικό Οργανισμό κύριας ασφάλισης (πλην ΟΓΑ).
 3. Να κριθεί από τις Υγειονομικές Επιτροπές του Ιδρύματος Ανάπηρος με.συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας (50% και άνω).
 4. Να έχει πραγματοποιήσει στην ασφάλιση του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ τον ελάχιστο.απαιτούμενο χρόνο ανάλογα με την ηλικία του.

 

Το ποσό σύνταξης αναπηρίας υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό αναπηρίας, την αιτία της αναπηρίας και τις αποδοχές της τελευταίας πενταετίας. Έτσι ο ασφαλισμένος που κρίνεται:

 

 • Βαριά ανάπηρος (80% και άνω) δικαιούται πλήρες ποσό σύνταξης - ανάπηρος (67% έως 79,9%) δικαιούται το 75% του πλήρους ποσού σύνταξης, εκτός εάν έχει πραγματοποιήσει 6000 ημέρες εργασίας ή η αναπηρία του οφείλεται κατά κύριο λόγο σε ψυχικές παθήσεις, οπότε δικαιούται το πλήρες ποσό σύνταξης.
 • Μερικώς ανάπηρος (50% έως 66,9%) δικαιούται το 50% του πλήρους ποσού σύνταξης, εκτός εάν η αναπηρία του οφείλεται κατά κύριο λόγο σε ψυχικές παθήσεις, οπότε δικαιούται το 75% του πλήρους ποσού.

 

Η σύνταξη αναπηρίας χορηγείται αρχικά για δύο χρόνια με τη λήξη της οποίας ο ασφαλισμένος οφείλει να προσέλθει στην Υγειονομική Επιτροπή για επανεξέταση. Οι συνταξιούχοι αναπηρίας που δεν χρειάζεται να επανεξεταστούν από τις Υγειονομικές Επιτροπές είναι όσοι:

 

 • ʼνδρες έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος και οι γυναίκες το 55ο έτος της ηλικίας τους, έχουν συνεχή συνταξιοδότηση για 5 χρόνια και έχουν εξεταστεί από τις Υγειονομικές Επιτροπές τουλάχιστον δυο φορές κατά τη διάρκεια της συνταξιοδότησής τους. Σ’ αυτή τη περίπτωση μετατρέπουν τη σύνταξή τους σε γήρατος διότι αυξάνεται το ποσό της σύνταξης.
 • ʼνδρες έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος και οι γυναίκες το 50ο έτος της ηλικίας τους, έχουν συνεχή συνταξιοδότηση για 7 χρόνια και έχουν εξεταστεί από τις Υγειονομικές Επιτροπές τουλάχιστον τρεις φορές κατά τη διάρκεια της συνταξιοδότησής τους.
 • Συνταξιοδοτούνται για 12 χρόνια συνεχώς, ανεξάρτητα από όριο ηλικίας.
 • Συνταξιοδοτούνται για 20 χρόνια συνεχώς ή διακεκομμένα, ανεξάρτητα από όριο
  ηλικίας.

 

Σημείωση: χρόνος συνεχούς συνταξιοδότησης θεωρείται και η χρονική περίοδος μέσα στην οποία ο συνταξιούχος δεν έλαβε σύνταξη αλλά επιδότηση ασθενείας ή ατυχήματος, μέχρι 6 μήνες, επειδή το ποσό ήταν μεγαλύτερο. 

  

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΑ

Η αποκλειστική νοσοκόμα καλύπτεται για τους ασφαλισμένους ασθενείς που νοσηλεύονται σε Κρατικά Νοσοκομεία ή ιδιωτικές κλινικές μη συμβεβλημένες μόνο σε εξαιρετικά βαριά περιστατικά και μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας.

 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Αποδίδονται οι δαπάνες για πράξεις φυσικοθεραπείας.

  

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Αποδίδονται δωρεάν όλα τα ορθοπεδικά είδη, μηχανήματα, τεχνητά μέλη, προθέσεις, λαρυγγόφωνα.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ

 1. Εντολή ειδικού θεραπευτή ιατρού υπογεγραμμένη από τον ελεγκτή ιατρό
  του ΙΚΑ.
 2. Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής

 

Επίσης αποδίδονται δωρεάν σάκοι στομίων (ουροστομία, κολοστομία), τεχνητοί μαστοί (καλύπτει ένα συγκεκριμένο ποσό και δικαιολογεί 1 τον χρόνο), στηθόδεσμοι (καλύπτει ένα συγκεκριμένο ποσό και καλύπτει 1 το εξάμηνο), περούκες (ένα συγκεκριμένο ποσό και καλύπτει 1 κάθε 2 χρόνια).

  

ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

Καλύπτονται τα έξοδα μετακίνησης των ασφαλισμένων με τα συνήθη μέσα μεταφοράς (τραίνο, λεωφορείο, πλοίο) στο πλησιέστερο κέντρο παροχών που μπορεί να τους παρασχεθεί η δέουσα περίθαλψη. Τα έξοδα μετακίνησης περιλαμβάνουν:

 

 • τα 4/5 των εξόδων μετάβασης και επιστροφής του ασφαλισμένου και του τυχόν αναγκαίου συνοδού με τα συνήθη μέσα συγκοινωνίας,
 • ημερήσια αποζημίωση ίση με το 100% για μετακινούμενους σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσ/νίκη και 80% για τις λοιπές πόλεις. Η αποζημίωση αυτή υπολογίζεται από την ημέρα που αναχωρεί από τον τόπο κατοικίας ο ασφαλισμένος μέχρι την ημέρα που θα εισαχθεί στο Νοσοκομείο ή θα επιστρέψει, δεν μπορεί όμως να υπερβεί τις 10 ημέρες για τον ασθενή. Για τον συνοδό η αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβεί τις 5 ημέρες.

 
Όταν υπάρχουν όλως εξαιρετικοί λόγοι λόγω κινδύνου ζωής ή ασφαλέστερης μεταφοράς λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας των ασφαλισμένων (οι καρκινοπαθείς που μετακινούνται για να υποβληθούν σε χημειοθεραπείες) μπορεί να εγκριθεί η χρησιμοποίηση ειδικών μεταφορικών μέσων (ασθενοφόρων, ταξί, αεροπλάνο).

 

Ειδικότερα για τα ταξί δικαιολογείται η χρήση τους κατά την επιστροφή από την θεραπεία, εφόσον οι ασφαλισμένοι έχουν στη διάθεσή τους βεβαίωση του θεράποντος ιατρού ότι λόγω της κατάστασής τους δεν είναι σε θέση να επιστρέψουν με το κοινό μέσο αλλά επιβάλλεται η χρήση ΤΑΞΙ. Η απόδοση της δαπάνης όσον αφορά τα ταξί γίνεται με βάση τη χιλιομετρική απόσταση από τα χωριά στα αστικά κέντρα και εντός των αστικών κέντρων με ένα εφάπαξ ποσό μηνιαίως που διαφέρει σε κάθε πόλη, και πάντα από το Υποκ/μα του τόπου κατοικίας του ασφ/νου μετά την επιστροφή του.

  

ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Οι ασφαλισμένοι ασθενείς με καρκίνο δικαιούνται νοσηλεία στο εξωτερικό εφόσον η θεραπεία της συγκεκριμένης νόσου δε μπορεί να γίνει στην Ελλάδα σε δημόσιο ή ιδιωτικό θεραπευτήριο, λόγω έλλειψης των κατάλληλων επιστημονικών μέσων ή ιατρών που διαθέτουν τη γνώση και εμπειρία και είναι γνωστό ότι η αντίστοιχη θεραπεία γίνεται στο εξωτερικό και δεν αποτελεί πειραματική μέθοδο.

 

Το ταμείο σ’ αυτή την περίπτωση καλύπτει τα νοσήλεια και φάρμακα αλλά και τη μεταφορά και διαμονή ασθενούς και συνοδού του για όσο χρόνο κριθεί απαραίτητο από το νοσηλευτικό ίδρυμα του εξωτερικού.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 1. Γνωμάτευση διευθυντή της αρμόδιας κλινικής του Νοσηλευτικού Ιδρύματος της
  χώρας.
 2. Παραπομπή σε αντίστοιχη κλινική του εξωτερικού.
 3. Απόφαση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής.

 

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ

Οι ασθενείς με καρκίνο που ακολουθούν συντηρητική αγωγή και κατόπιν εντολής του θεράποντος γιατρού και έγκριση από ελεγκτή ιατρό του ΙΚΑ μπορούν να νοσηλεύονται σε κλινικές χρονίως πασχόντων που είναι συμβεβλημένες με το ΙΚΑ. Για το συγκεκριμένο θα πρέπει να απευθύνονται είτε στην Κοινωνική Υπηρεσία του νοσοκομείου είτε απευθείας στην Κοινωνική Υπηρεσία του ΙΚΑ για να φροντίσουν για την μεταφορά.

 

Συνήθως ο χρόνος αναμονής για την εύρεση κλίνης είναι μεγάλος, στο διάστημα του οποίου ο ασθενής παραμένει στο νοσοκομείο. Σε περίπτωση που ο ασθενής πρέπει να μεταφερθεί από το σπίτι σε κάποια κλινική θα χρειαστεί γνωμάτευση και παραπομπή από γιατρό του ΙΚΑ. 

 

BeStrong.org.gr - 18.03.10
trv bursa adana travestileri