Μάθε τον καρκίνο
Πρακτικές πληροφορίες
Προγράμματα οφελών
περισσότερα

Υποστήριξε και συ το έργο μας...

Η κίνησή σας να μας υποστηρίξετε, θα έχει αντίκρισμα σε δεκάδες ανθρώπους που υποστηρίζονται καθημερινά από τις υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης που παρέχουμε, μέσω των ειδικών ψυχικής υγείας. Υπάρχουν πολλοί λόγοι όπου κάποιος μπορεί να προσφέρει την δική του βοήθεια, για την συνέχιση του έργου μας. Σίγουρα θα βρείς τον δικό σου σπουδαίο λόγο για να μας υποστηρίξεις!

Πληροφορίες περί καρκίνου