Μάθε τον καρκίνο
Πρακτικές πληροφορίες
Προγράμματα οφελών
περισσότερα

Ας μην φοβόμαστε να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους...

Προσπαθούσα να κατανοήσω ποιος ήταν ο κατάλληλος γιατρός ανάμεσα στον παθολόγο, τον δερματολόγο και τον ουρολόγο καθώς και την περίεργη στιγμή της εξέτασης, όπου θα έπρεπε να γδυθώ σε κάποιον εντελώς άγνωστο προς εμένα...

Πληροφορίες περί καρκίνου