Ο Καρκίνος
Πρόληψη
Δευτερογενής πρόληψη
Καρκίνος μαστού

Δευτερογενής πρόληψη - Καρκίνος μαστού

Οδηγίες δευτερογενούς πρόληψης

 • Μηνιαία αυτοεξέταση των μαστών σε ενήλικες γυναίκες. Αποκτήστε επαρκείς γνώσεις για τη σωστή αυτοεξέταση των μαστών, η οποία πρέπει να γίνεται στη 10η μέρα του κύκλου με 1η την ημέρα έναρξης της περιόδου.
 • Ετήσια εξέταση των μαστών από τον οικογενειακό γιατρό ή τον γυναικολόγο μετά τo 20ο έτος της ζωής.
 • Μαστογραφία αναφοράς για συγκριτικούς λόγους πριν το 40ο έτος της ηλικίας, η οποία θα πρέπει να επαναλαμβάνεται ανά 3ετία σε γυναίκες μικρότερες των 50 ετών και ανά διετία μετά το 50ο έτος.
 • Ανάλογα με τον αριθμό των παραγόντων κινδύνου μπορεί να υπάρξει βράχυνση των μεσοεξεταστικών περιόδων.

Η μαστογραφία έχει την δυνατότητα αποκάλυψης του καρκίνου του μαστού σε στάδιο που κλινικά δεν ανιχνεύεται. Στις γυναίκες 50-59 ετών με τη μέθοδο αυτή σε ετήσιο προληπτικό έλεγχο ελαττώθηκε κατά 25-35% η θνησιμότης από τον καρκίνο του μαστού όπως φάνηκε από διάφορες στατιστικές μελετών ελέγχου σε διάφορες χώρες.

Παρόμοια περίπου αποτελέσματα αναφέρονται και για τις γυναίκες 50-69 ετών. Στις γυναίκες υψηλού κινδύνου (οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του μαστού) μπορεί να γίνει με ειδική τεχνική, έκπλυση των γαλακτοφόρων πόρων του μαστού μέσω της θηλής και αναζητούνται στο έκπλυμα άτυπα κύτταρα που προοιωνίζουν την πιθανή ανάπτυξη καρκίνου του μαστού σε 8-10 χρόνια.

Το Κυτταρολογικό Τμήμα της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας έχει την δυνατότητα εφαρμογής και της μεθόδου αυτής. Επίσης διαθέτει Κινητή Μονάδα Μαστογράφου για ετήσιο προληπτικό μαστογραφικό έλεγχο γυναικών ηλικίας 50-69 ετών στις απομακρυσμένες περιοχές της Χώρας μας όπου η πρόσβαση σε οργανωμένα Κρατικά Νοσοκομεία είναι δύσκολη ή δεν διαθέτουν μαστογράφο.

Ο σκοπός είναι η ευαισθητοποίηση των γυναικών στον προληπτικό μαστογραφικό έλεγχο που σώζει τη ζωή τους και όχι σε μαζικό έλεγχο (screening) που είναι ευθύνη της Πολιτείας. Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία στο Ειδικό Κέντρο Φροντίδας - Αποθεραπείας Ασθενών με Καρκίνο, για τον προληπτικό έλεγχο του καρκίνου του μαστού, διαθέτει ψηφιακός μαστογράφος & υπερηχοτομογράφος.


Πρώιμη διάγνωση (Δευτερογενής πρόληψη)

Ορίζεται η διάγνωση της νόσου σε πρώιμο στάδιο όταν αυτή είναι ακόμη τοπική και υπάρχουν δυνατότητες ίασης με τα θεραπευτικά μέσα που διαθέτουμε.
Η δευτερογενής πρόληψη του καρκίνου διαχωρίζεται από την πρωτογενή στο ότι είναι μια ενδιάμεση παρεμβολή η οποία επηρεάζει την εξέλιξη της νόσου.

Οι παρεμβάσεις της δευτερογενούς πρόληψης μπορούν να ελαττώσουν τη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα από τον καρκίνο, με διάγνωση της διηθητικής νόσου σε πρώιμο στάδιο και με την ανίχνευση πρόδρομων βλαβών οι οποίες εάν εξαλειφθούν αποτρέπουν την εξέλιξη της νόσου.

Είναι γνωστό ότι όσο μικρότερος ο όγκος της στιγμή της διάγνωσης τόσο μεγαλύτερη και η επιβίωση. Ασθενείς με όγκους διαμέτρου κάτω του 1 εκ. και χωρίς λεμφαδενικές μεταστάσεις έχουν πιθανότητες επιβίωσης στην 10ετία 90%, ενώ αντίθετα με όγκους μεγαλύτερους και λεμφαδενικές μεταστάσεις η επιβίωση πέφτει κάτω του 50%.

Σήμερα υπάρχουν τρεις κλασσικές μέθοδοι έγκαιρης διάγνωσης των όγκων του μαστού:

 • Αυτοεξέταση μαστών : Η αυτοεξέταση των μαστών πρέπει να γίνεται από τη γυναίκα μια φορά το μήνα με σκοπό την εξοικείωση της με τη μορφή και τη σύσταση των μαστών της. Αυτή η συνήθεια κάνει ευκολότερη την ανίχνευση κάθε διαφοροποίησης το ταχύτερο δυνατό. Η αυτοεξέταση του μαστού είναι απλή, ανώδυνος, ανέξοδος και σώζει ζωές. Οι γυναίκες που κάνουν αυτοεξέταση κάθε μήνα μπορούν να ανακαλύπτουν όγκους της τάξεως του 1,2 εκ., ενώ αυτές που δεν κάνουν ποτέ ανακαλύπτουν όγκους της τάξεως του 3,8 εκ. Η ΑΕΜ πρέπει να γίνεται από την ηλικία των 25 ετών μία φορά το μήνα, την 15η μέρα του κύκλου. Στις εμμηνοπαυσιακές γυναίκες την ίδια μέρα κάθε μήνα. Η ΑΕΜ όταν γίνεται σωστά και συστηματικά μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της επιβίωσης.
 • Κλινική εξέταση του Μαστού: Η κλινική εξέταση του μαστού πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο από το 35ο έτος από ειδικό γιατρό που θα γνωρίζει και την αντιμετώπιση που χρειάζεται κάθε περιστατικό. Ο ειδικός θα καθορίσει πόσο συχνά θα γίνεται η ιατρική εξέταση, όταν υπάρχει πρόβλημα για τις ηλικίες 20-35 ετών.
 • Μαστογραφία: Μαστογραφία είναι η απεικόνιση των μαστών πάνω σε ακτινογραφικό φιλμ με τη βοήθεια ακτινοβολίας. Αποτελεί σήμερα τη μοναδική εξέταση που μπορεί να ανιχνεύσει ανωμαλίες (μικροαποτιτανώσεις) στο μαστό μεγέθους 2 χιλιοστών, με συνέπεια την ελάττωση της θνησιμότητας. Είναι εξέταση απλή, ανώδυνος, ακίνδυνος και εύκολα αποδεκτή από τις γυναίκες. Είναι απαραίτητη για την εκτίμηση των συμπτωματικών γυναικών και αναντικατάστατη στον πληθυσμιακό έλεγχο για καρκίνο του μαστού (Screening).

Πληθυσμιακός έλεγχος (ΠΕ) σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι ένα «Οργανωμένο πρόγραμμα ανίχνευσης μια νόσου σε πρώιμο στάδιο σε ένα φαινομενικά υγιή πληθυσμό με τη χρήση κλινικών ή εργαστηριακών εξετάσεων που μπορούν να εφαρμοστούν γρήγορα, ανώδυνα και με χαμηλό κόστος. Η προληπτική εφαρμογή των εξετάσεων δεν επέχει θέση διαγνωστική. Άτομα με θετικά ή ύποπτα στοιχεία παραπέμπονται για πλήρη διαγνωστικό έλεγχο και θεραπεία».

Συνιστάται να γίνεται κάθε 2 χρόνια μετά την ηλικία των 50 ετών. Σε νεότερες γυναίκες δεν έχει μέχρι σήμερα αποδειχθεί ότι η μαστογραφία μπορεί να ελαττώσει τη θνησιμότητα. Καλό είναι η γυναίκα στην ηλικία των 35-40 να κάνει μια μαστογραφία αναφοράς.

Παρόλο που η μαστογραφία σε ένα ποσοστό 10-15% δίνει ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα αποτελεί σήμερα τη μόνη εξέταση που μπορεί να ανιχνεύσει πρώιμα τον ΚΜ. Η ευρεία χρήση του υπερηχογραφήματος και της παρακέντησης με λεπτή βελόνη (FNA), μέσω στερεοτακτικού μαστογράφου μπορεί να αυξήσει τα ποσοστά ακριβούς διάγνωσης.

Δεδομένου ότι στη διεργασία του ΠΕ προσκαλούνται «υγιείς» γυναίκες για να υποβληθούν σε μια εξέταση που στοχεύει στον προσδιορισμό κακοήθους νόσου, είναι σημαντικό τόσο η ευαισθησία όσο και η εξειδίκευση της δοκιμασίας να είναι υψηλές. Αποδείχθηκε ότι και οι δύο αυτές παράμετροι είναι πράγματι υψηλές στον ΠΕ με μαστογραφία, με την προϋπόθεση ότι πραγματοποιούνται από καλά εκπαιδευμένο, έμπειρο προσωπικό το οποίο χρησιμοποιεί εξοπλισμό υψηλής ποιότητας.

Στόχος των προγραμμάτων ΠΕ είναι:

 • Η ελάττωση της θνησιμότητας κατά 30%.
 • Η καλύτερη ποιότητα ζωής για τη γυναίκα. Πρώιμη διάγνωση σημαίνει συντηρητική χειρουργική επέμβαση (όχι μαστεκτομή) και λιγότερη χημειοθεραπεία.
 • Ελάττωση του νοσοκομειακού κόστους.

Τα επιστημονικά δεδομένα που αποδεικνύουν την πραγματικότητα αυτών των στόχων προκύπτουν από το πρόγραμμα ΗΙΡ (Health Insurance Plan) που εφαρμόστηκε στην Αμερική (Νέα Υόρκη) το 1963 και που υπήρξε η πρώτη έρευνα μαζικού πληθυσμιακού ελέγχου που μελέτησε την πιθανότητα ελάττωσης της θνησιμότητας από ΚΜ και την αποτελεσματικότητα της μαστογραφίας και της κλινικής εξέτασης των μαστών. Τα αποτελέσματα υπήρξαν πολύ ενθαρρυντικά. Έδειξαν ελάττωση της θνησιμότητας κατά 30%.

Το Σουηδικό πρόγραμμα που άρχισε το 1977 έδειξε αντίστοιχα ελάττωση κατά 31% και ελάττωση των Σταδίων ΙΙ και ΙΙΙ κατά 25%.

Τα αποτελέσματα δύο ερευνών στην Ολλανδία που ανακοινώθηκαν το 1984, έδειξαν μια σημαντική προστασία του γυναικείου πληθυσμού που υπεβλήθη σε μαστογραφικό έλεγχο.

Στην Ολλανδία, Σουηδία, Μ. Βρετανία ανησυχούντες για την αυξανόμενη θνησιμότητα από ΚΜ και ενθαρρυμένες από τα αισιόδοξα μηνύματα των επιστημονικών ερευνών έχουν οργανώσει προγράμματα μαζικού ελέγχου του γυναικείου πληθυσμού με μαστογραφία σε εθνικό επίπεδο, με αντικειμενικό στόχο την ελάττωση της θνησιμότητας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής της γυναίκας.

Πρόσφατα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 30% των θανάτων από καρκίνο του μαστού μπορούν να προληφθούν από τακτικό πληθυσμιακό έλεγχο με μαστογραφία στην ομάδα ηλικίας 50-69 ετών, ενώ στην ομάδα 40-49 τα αποτελέσματα έδειξαν ελάττωση της θνησιμότητας κατά 17%, αλλά η οικονομική αποτελεσματικότητα του πληθυσμιακού ελέγχου σε αυτή την ομάδα δεν είναι ξεκάθαρη.

Πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι αν ο στόχος του προγράμματος ΠΕ είναι να μειωθεί η θνησιμότητα από τον καρκίνο του μαστού, από το αποτέλεσμα μπορεί να υπολογισθεί μόνο μετά την πάροδο χρονικού διαστήματος, περίπου, δέκα ετών από την έναρξη του προγράμματος. Είναι επομένως σημαντικό να ορισθούν σαφείς ενδιάμεσοι λειτουργικοί στόχοι για να προσδιορισθούν οι πληροφορίες οι οποίες απαιτούνται για να μετρηθεί η αποδοτικότητα του συστήματος.

Ενδιάμεσοι λειτουργικοί στόχοι:

 1. να προσδιορισθούν και να προσκληθούν οι γυναίκες οι κατάλληλες για τον ΠΕ.
 2. να υποβληθεί σε μαστογραφία το μεγαλύτερο ποσοστό ατών που προσκαλούνται
 3. μα εξασφαλιστεί ότι επιτυγχάνεται μαστογραφία του υψηλότερου ποιοτικά δυνατού επιπέδου.
 4. να υπάρχει παρακολούθηση όλων των γυναικών που παραπέμπονται για περαιτέρω εξετάσεις ή θεραπεία.
 5. να ελαχιστοποιηθούν τα δυσάρεστα αποτελέσματα του ελέγχου (άγχος, έκθεση σε ακτινοβολία, περιττές εξετάσεις).
 6. να διαγνωσθούν με ακρίβεια οι καρκίνοι.
 7. να υποστηριχθεί και να πραγματοποιηθεί έρευνα.
 8. να γίνει αποτελεσματική χρήση των πόρων προς όφελος του πληθυσμού.
 9. να ενθαρρυνθεί η παροχή αποτελεσματικής και αποδεκτής θεραπείας η οποία έχει ελάχιστες ψυχολογικές ή λειτουργικές παρενέργειες.
 10. να αξιολογούνται τακτικά οι υπηρεσίες (επιτροπή ποιοτικού ελέγχου) και τα αποτελέσματα να γνωστοποιούνται στον πληθυσμό που εξυπηρετείται.

Ομάδα ηλικίας

Υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που αποδεικνύουν τα πλεονεκτήματα του ΠΕ όταν η ομάδα είναι καθορισμένη. Το πρόγραμμα «η Ευρώπη κατά του καρκίνου» συνιστά  ΠΕ γυναικών ηλικίας άνω των 49 ετών. Δεν καθορίζει ανώτατο όριο. Η ομάδα ηλικίας 50 έως 65 ετών είναι η ομάδα που χρησιμοποιείται περισσότερο. Παρά τη σύσταση, η ηλικία της ομάδας ποικίλλει, τόσο μεταξύ των κρατών μελών όσο και μεταξύ των κρατών παγκοσμίως, επειδή είναι αποτέλεσμα παραμέτρων όπως είναι το διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών ελέγχων, ο προϋπολογισμός και οι αναλύσεις απόδοσης-κόστους.


Μητρώο πληθυσμού

Για να είναι αποτελεσματικός ο ΠΕ  είναι απαραίτητο να υπάρχει πλήρες και ακριβές μητρώο πληθυσμού. Με βάση το μητρώο γίνεται η κλήση με ατομική ταχυδρομική πρόσκληση συμμετοχής των γυναικών καθώς και η επανάκληση αυτών για τον επόμενο γύρο. Χωρίς καθορισμένο πληθυσμό, είναι αδύνατο να υπολογισθεί επακριβώς το ποσοστό προσέλευσης που σύμφωνα με ορισμένες μελέτες είναι καθοριστικός παράγων στη μείωση της θνησιμότητας. Για παράδειγμα εάν η προσέλευση ήταν 100% η μείωση της θνησιμότητας θα ήταν της τάξης του 40%, εάν η προσέλευση ήταν 70% η μείωση θα ήταν 28% ενώ με προσέλευση 60% η μείωση είναι κάτω του 20%.


Ευαισθητοποίηση των γυναικών

Στα πλαίσια της προσπάθειας για την μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή, πρέπει να υπάρξουν μηχανισμοί διαφώτισης και ευαισθητοποίησης του γυναικείου πληθυσμού κάνοντας χρήση όλων των υπαρχόντων μέσων όπως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τηλεόραση-ραδιόφωνο, ομιλίες ενημερωτικές. Φυλλάδια, πανό, αφίσες. Στην προσπάθεια αυτή θα πρέπει να συμμετέχουν οι τοπικοί φορείς, όπως η Αυτοδιοίκηση, η εκκλησία, οι ιατρικοί σύλλογοι, τα κέντρα υγείας, οι κοινωνικοί λειτουργοί, οι γυναικείες οργανώσεις και ό,τι άλλο είναι πρόσφορο για την αύξηση της συμμετοχής.


Μαστογραφία

Πρέπει να εξασφαλιστεί μαστογραφία υψηλού ποιοτικά επιπέδου οι δε τεχνολόγοι πρέπει να έχουν εξειδίκευση. Η διάγνωση πρέπει να γίνεται από ακτινολόγους με κατάλληλη κατάρτιση και αποδεδειγμένες ικανότητες στον τομέα αυτό. Ας μη ξεχνάμε ότι η μαστογραφία στο ΠΕ προσπαθεί να ανιχνεύσει αλλοιώσεις 2χιλ. Πρέπει να γίνεται ποιοτικός έλεγχος των μαστογραφιών σε καθημερινή βάση και σε τακτά χρονικά διαστήματα των μαστογράφων.

Πρέπει να γίνεται ποιοτικός έλεγχος όλου του συστήματος από κέντρα αναφοράς του εξωτερικού, όπως το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αναφοράς (EUREF) που εδρεύει στο Nijmegen της Ολλανδίας. 

Για την αύξηση της διαγνωστικής ικανότητας πρέπει να γίνεται διπλή ανάγνωση των μαστογραφιών από δύο ακτινολόγους οι οποίοι διαβάζουν ανεξάρτητα. Συνίσταται οι λήψεις να είναι δύο (Face-profile) στην πρώτη εξέταση και μία στις επόμενες (profile).

Λειτουργική διαδικασία προγράμματος ΠΕ:

 • ατομική πρόσκληση
 • μαστογραφία
 • απάντηση με επιστολή στις γυναίκες χωρίς ευρήματα
 • επανάκληση των γυναικών με μη φυσιολογικά ευρήματα στη μαστογραφία για:
 1. κλινική εξέταση
 2. υπερηχογράφημα
 3. πρόσθετες λήψεις μαστογραφίας
 4. παρακέντηση με λεπτή βελόνη-κυτταρολογική εξέταση
 5. παρακέντηση με βελόνη μέσω στερεοτακτικού μαστογράφου
 • γυναίκες με καλοήθη ευρήματα επανέρχονται κανονικά στον επόμενο έλεγχο
 • γυναίκες με ύποπτα ευρήματα ή κακοήθεια παραπέμπονται για χειρουργική αντιμετώπιση.

Δείκτες απόδοσης


Τα αποτελέσματα του προγράμματος ΠΕ παρέχουν στατιστικά στοιχεία τα οποία αποτελούν τη βάση του δείκτη απόδοσης των ακτινολόγων και γενικότερα τιυ όλου συστήματος. Κατά συνέπεια, ορισμένοι παράμετροι πρέπει να ελέγχονται τακτικά. Οι παράμετροι αυτοί είναι οι ακόλουθοι:

 1. ρυθμός επανάκλησης των γυναικών με μη φυσιολογικά ευρήματα. Το ποσοστό αυτό πρέπει να είναι λιγότερο του 5% των γυναικών που εξετάσθηκαν.
 2. η προγνωστική αξία της μαστογραφίας (πηλίκο θετικών προς αρνητικές βιοψίες) για τη σύσταση διενέργειας ανοικτής βιοψίας πρέπει να είναι τάξης 50% για τον αρχικό έλεγχο και να αυξάνεται στους επόμενους γύρους ελέγχου.
 3. ρυθμός ανίχνευσης μακροσκοπικού καρκίνου. Σε ένα πληθυσμό της Βόρειας και δυτικής Ευρώπης ο οποίος δεν έχει προηγουμένως ελεγχθεί, ένα πρόγραμμα ΠΕ πρέπει να ανιχνεύσει όχι λιγότερους από 5 καρκίνους ανά 100 γυναίκες που ελέγχονται. Στις χώρες της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης ο ρυθμός ανίχνευσης είναι σχετικά χαμηλότερος.
 4. ρυθμός ανίχνευσης μικροσκοπικού καρκίνου. Πρέπει να ανιχνευθούν 1,5 διηθητικοί καρκίνοι ανά 1000 ελεγχόμενες γυναίκες, με διάμετρο μικρότερη των 10 χιλ. θεωρείται χρήσιμος δείκτης δεδομένου ότι επικεντρώνεται στους μικροσκοπικούς και πρώιμους καρκίνους οι οποίοι είναι δύσκολο να ανιχνευθούν.
 5. ρυθμός εμφάνισης ενδιάμεσου καρκίνου. Ως άμεση συνέπεια του μεγάλου μεσοδιαστήματος ελέγχου (2 έως 3 χρόνια) έχουμε την εμφάνιση ενός αριθμού καρκίνου σε αυτό το διάστημα. Αποτελεί χρήσιμη ένδειξη για την αποδοτικότητα του προγράμματος. Προϋπόθεση για τον έλεγχο των ενδιάμεσων καρκίνων αποτελεί η ύπαρξη μητρώου νεοπλασιών.

Η ευρωπαϊκή Κοινότητα μέσω του προγράμματος «ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ» ξεκίνησε το 1989 να χρηματοδοτεί έρευνα (pilot study) πληθυσμιακού ελέγχου ΚΜ στις εξής χώρες: Ιρλανδία, Βέλγιο, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία και Ελλάδα. Σήμερα όλες οι χώρες συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα.

Γενικός στόχος του προγράμματος ήταν η μείωση της θνησιμότητας από το καρκίνο κατά 15% το έτος 2000. στον Ευρωπαϊκό κώδικα υπάρχει η σύσταση προς τη γυναίκα ότι «πρέπει να ελέγχεις το μαστό σου τακτικά και να συμμετέχεις σε οργανωμένο πληθυσμιακό έλεγχο εάν είσαι πάνω από 50 χρονών». Μερικοί στόχοι του δικτύου πληθυσμιακού ελέγχου του μαστού ήταν:

 • την εξασφάλιση εμπειρίας για εκείνες τις χώρες χωρίς υπηρεσίες πληθυσμιακού ελέγχου
 • την ανεύρεση μεθόδων υλοποίησης του στα εθνικά συστήματα υγείας
 • τη δημιουργία σχέσεων για ανταλλαγή πληροφοριών και συμβουλών μεταξύ των μελών των κρατών και κυρίως
 • την ανάπτυξη οδηγιών για την καλύτερη χρήση αυτού.

Στην Ελλάδα το πρόγραμμα προληπτικού περιοδικού ελέγχου με μαστογραφία έχει ανατεθεί στην Ελληνική Ογκολογική Εταιρεία με την οικονομική ενίσχυση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και του Ελληνικού Αντικαρκινικού Ινστιτούτου. Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Αύγουστο του 1989 από το Νομό Ηλείας και τον Νομό Μεσσηνίας.

Η Ελληνική Ογκολογική Εταιρεία στη συνέχεια ανέπτυξε το πρόγραμμα «Ελλάδα κατά του καρκίνου» και στα δέκα χρόνια 1989-1998 έχει επεκτείνει τον ΠΕ σε πολλούς νομούς της χώρας και της Κύπρου.

Η πραγματοποίηση των προγραμμάτων αυτών σήμερα γίνεται από το «Ελληνικό Αντικαρκινικό Ινστιτούτο» το οποίο κι επιχορηγεί το Ίδρυμα και η «Ελληνική Ογκολογική Εταιρεία». Η συνεργασία αυτή αποτελεί εγγύηση για την απρόσκοπτη συνέχιση και εξάπλωση των προγραμμάτων αυτών μέχρις ότου η Πολιτεία αναλάβει την πρωτοβουλία για πραγματοποίηση σε Εθνικό επίπεδο του πληθυσμιακού ελέγχου.

Τα αποτελέσματα των προγραμμάτων κρίνονται πολύ ικανοποιητικά με συνεχή προσπάθεια διασφάλισης της ποιότητας και δικαιώνουν αυτές τις προσπάθειες για να σταματήσει η γυναίκα να πληρώνει με τη ζωή της, τη μη έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού.

Η προαγωγή ενός τέτοιου προγράμματος υγείας για τη γυναίκα, προϋποθέτει μια προσέγγιση πολλών ειδικοτήτων που εργάζονται στην ομάδα. Ακτινολόγοι, χειρούργοι, κυτταρολόγοι, παθολογοανατόμοι, ακτινοφυσικοί, στατιστικοί αναλυτές, προγραμματιστές, επιδημιολόγοιεμπλέκονται στα προγράμματα εξασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα σε όλα τα επίπεδα ελέγχου.

Τα χρηματικά ποσά που δαπανώνται για την υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων είναι σχετικά υψηλά και ακούγεται κατά καιρούς η άποψη ότι ο αριθμός των γυναικών που σώζονται με τα προγράμματα περιοδικού ελέγχου δεν δικαιολογούν την επένδυση που γίνεται σε χρήμα.

Ο καρκίνος του μαστού είναι μια κοινή ασθένεια με έναν μεγάλο αριθμό θανάτων στιν γυναικείο πληθυσμό. Ο μαστογραφικός πληθυσμιακός έλεγχος που στοχεύει στην πρώιμη ανίχνευση του καρκίνου του μαστού μπορεί να ανιχνεύσει αυτόν σε μια ιάσιμη φάση και οι πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι ο πληθυσμιακός έλεγχος μπορεί να μειώσει τη θνησιμότητα του.

Η εκτίμηση των αποτελεσμάτων, π.χ. ο ρυθμός συμμετοχής, ο αριθμός ανίχνευσης του καρκίνου, η κατανομή των σταδίων και ο ρυθμός ενδιάμεσων καρκίνων, έδειξε ότι ικανοποιητικά αποτελέσματα μπορούν να αποκτηθούν μόνο όταν οι απαιτήσεις της φυσικό- τεχνικής ποιοτικής ασφάλειας είναι αυστηρά ελεγχόμενες και οι ενεχόμενοι ιατρικοί και μη επαγγελματίες έχουν υψηλή ικανότητα στον τομέα της ΠΕ.


BeStrong.org.gr - 17.03.14

antalya escort beylikdüzü escort instagram takipçi satın al avcılar escort beylikdüzü escort bostancı escort elitbahis betgram betgram betgram metroslot PDKS sekabet giris