Μάθε τον καρκίνο
Είδη καρκίνων
περισσότερα

Υποστήριξε το έργο μας on-line με ένα απλό κλικ...

Ζητούμε την υποστήριξή σου, με ένα απλό και άνευ κόστους κλικ, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη λειτουργία της Εθνικής Γραμμής 1069, το 2015. Από το 2010 έως και σήμερα πάνω από 6.000 άνθρωποι που εμπλέκονται με τον καρκίνο, κάλεσαν στη γραμμή και ζήτησαν την υποστήριξή μας. Στην γραμμή βρίσκονται και απαντούν ειδικευμένοι επιστήμονες της ψυχικής υγείας παρέχοντας πληροφόρηση & ψυχολογική υποστήριξη!

Είδη καρκίνων