php shells shell indir Instagram kaliteli Türk takipçi al leke kremi al Haşere ilaçlama oyun oyna antalyanın haberleri takip2018com ile takipci satın al Περίθαλψη παιδιών - εφήβων
Ζωή με Καρκίνο
Πρακτικές πληροφορίες
Υγειονομική περίθαλψη
Περίθαλψη παιδιών - εφήβων

Yγειονομική περίθαλψη παιδιών - εφήβων

Τα παιδιά με νεοπλασματικές ασθένειες για όσο διάστημα κρίνουν οι αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές, θεωρούνται άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) κι έτσι αντιμετωπίζονται από την Πολιτεία.

Το ποσοστό της αναπηρίας καθορίζεται από την Υγειονομική Επιτροπή και αποτελεί το βασικό στοιχείο για να τύχει το παιδί της προστασίας και των δικαιωμάτων που ορίζουν οι νόμοι.

Όλες οι διεθνείς συμβάσεις, Διακηρύξεις και οι νομοθεσίες των διαφόρων κρατών, κατοχυρώνουν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, αίρουν αποκλεισμούς και διακρίσεις και παρέχουν διευκολύνσεις στην Υγεία, την Κοινωνική Πρόνοια και Ασφάλιση, την εκπαίδευση, την εργασία και την απασχόληση, τις μεταφορές και την επικοινωνία.

Κατ’ επιταγή του Συντάγματος (άρθρα 4,21 και 22), η Ελληνική Πολιτεία έχει προβεί σε πλήθος νομοθετικών ρυθμίσεων επιδιώκοντας τη συνεχή βελτίωση της προστασίας των ατόμων με αναπηρία. Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης έχει συμπεριλάβει τις διάφορες διατάξεις για την προστασία των ατόμων με αναπηρία, σε ειδική έκδοση του 2007, ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να έχει τη δυνατότητα να πληροφορηθεί και να απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Τα παιδιά για να υπαχθούν στις ανωτέρω διατάξεις είναι απαραίτητο να έχουν βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής ότι έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και σε ορισμένες περιπτώσεις από 50% και άνω. Στη βεβαίωση αυτή θα πρέπει να αναφέρεται για ποια χρήση χορηγείται. Η Νοσηλευτική και Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη γίνεται με βάση το Ταμείο Ασφάλισης, στο οποίο υπάγεται ο γονιός και το παιδί (Δημόσιο, ΙΚΑ κλπ Ταμεία).

Οι ανασφάλιστοι και οικονομικά αδύνατοι δικαιούνται δωρεάν νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του θεσμικού πλαισίου που ισχύει.  Επίσης, είναι δυνατή η έκδοση βιβλιαρίου ανασφάλιστου.
Παροχές, επιδόματα, διάφορες ρυθμίσεις με μια ματιά...

 • Δωρεάν ιατροφαρμακευτική και νοσηλευτική φροντίδα. Οι δαπάνες για εργαστηριακές και εξωνοσοκομειακές εξετάσεις σε ιδιωτικά εργαστήρια καλύπτονται μόνο κατά το μέρος που προβλέπει το Ταμείο Ασφάλισης.
 • Επίδομα Πρόνοιας.
 • Διατροφικό επίδομα (ισόβιο) μόνο σε όσους έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση μυελού των οστών.
 • Έξοδα μετακίνησης (όπως ορίζει το κάθε ασφαλιστικό Ταμείο).
 • Επίδομα ΟΑΕΔ εφάπαξ στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ (εφόσον συντρέχουν κάποιες προϋποθέσεις).
 • Έκτακτη οικονομική ενίσχυση από την Πρόνοια μόνο στις οικογένειες με πολύ χαμηλό εισόδημα.
 • Οικονομική βοήθεια σε υπαλλήλους, του ΟΤΕ που έχουν παιδιά με αναπηρία 50% και άνω.
 • Επιδότηση για την αγορά ηλεκτρονικού υπολογιστή στους εισαχθέντες με το ποσοστό του 3% στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. (Αρμόδια η Κοινωνία της Πληροφορίας).
 • Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων χορηγεί επιδότηση στους κατοίκους του Δήμου για την αγορά ειδών από το Κοινωνικό παντοπωλείο που λειτουργεί στο Δήμο.
 • Απαλλαγή από τα τροφεία των δημοτικών παιδικών σταθμών.
 • Άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου εντός του δακτυλίου στην Αθήνα.
 • Προγράμματα Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.
 • Πρόγραμμα Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
 • Φορολογική Έκπτωση στο φορολογητέο εισόδημα.
 • Δικαιολόγηση απουσιών από το σχολείο (παιδί κατ’ οίκον διδαχθέν).
 • Εξέταση από Επιτροπή καθηγητών του Λυκείου για την απόκτηση απολυτηρίου Λυκείου.
 • Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εξέταση (ΑΕΙ &ΤΕΙ) χωρίς εξετάσεις και σε ποσοστό 3% επί του αριθμού των εισακτέων σε κάθε σχολή.
 • Πρόσληψη στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ, δημόσιους Οργανισμούς και στον ιδιωτικό τομέα μέσω ΟΑΕΔ σύμφωνα με το Ν 2643/98.
 • Στρατιωτική θητεία (υπό προϋποθέσεις απαλλαγή).
 • Άδειες γονιών ανάλογα με τον ασφαλιστικό φορέα.

Σημείωση: Για πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες θα πρέπει ν’ απευθύνεστε στο Αρμόδιο Ταμείο Ασφάλισης. Επειδή η πλήρης καταγραφή και ενημέρωση για όλα τα θέματα και για όλες τις περιπτώσεις δεν είναι δυνατή, παρακαλούμε τους γονείς για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφόρηση να απευθύνονται στη Φλόγα:


Η Φλόγα είναι από το 2007, μέλος της Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και επιδιώκει τόσο με προσωπικές παρεμβάσεις όσο και με τη συνεργασία της Συνομοσπονδίας, να επιτύχει την επίλυση θεσμικών θεμάτων και την πληροφόρηση των γονιών για διάφορα θέματα που τους αφορούν.


BeStrong.org.gr - 07.10.19