Ζωή με Καρκίνο
Πρακτικές πληροφορίες
Υγειονομική περίθαλψη
Γενικές πληροφορίες

Γενικά περί Υγειονομικής περίθαλψης

Η υγειονομική περίθαλψη περιλαμβάνει την πρόληψη, τη θεραπεία, την διαχείριση των ασθενειών, καθώς και την προστασία της ψυχικής και σωματικής ευεξίας μέσω των υπηρεσιών που προσφέρονται από το ιατρικό, νοσηλευτικό προσωπικό και γενικότερα από τους επαγγελματίες υγείας.

Η υγειονομική περίθαλψη αγκαλιάζει το σύνολο των αγαθών και των υπηρεσιών που αποσκοπούν στην προαγωγή της υγείας, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης, της θεραπευτικής και της παρηγορητικής παρέμβασης, είτε απευθύνονται σε άτομα είτε σε πληθυσμούς.

Η οργανωμένη παροχή των εν λόγω υπηρεσιών μπορεί να αποτελέσει ένα σύστημα υγειονομικής περίθαλψης.

Το κοινωνικό και πολιτικό θέμα της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη στις ΗΠΑ οδήγησε σε δημόσια συζήτηση κάνοντας χρήση των όρων όπως health care "προστασία της υγείας" (ιατρική διαχείριση της ασθένειας), health insurance "ασφάλιση υγείας" (επιστροφή των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης), καθώς και το public health "δημόσια υγεία" (η συλλογική κατάσταση και το φάσμα της υγείας σε έναν πληθυσμό).

Ως Δημόσια Υγεία ορίζεται το σύνολο των οργανωμένων δραστηριοτήτων της πολιτείας και της κοινωνίας, που είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες και αποβλέπουν στην πρόληψη νοσημάτων, στην προστασία και την προαγωγή της υγείας του πληθυσμού, στην αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής..."

Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) είναι ένα εξειδικευμένο παράρτημα των Ηνωμένων Εθνών, η οποία ενεργεί ως συντονιστής και ερευνητής για τη δημόσια υγεία σε όλο τον κόσμο. Ιδρύθηκε στις 7 Απριλίου 1948, και εδρεύει στη Γενεύη της Ελβετίας. Σύμφωνα με τις κατατάξεις της αγοράς του κλάδου, η βιομηχανική ταξινόμηση αναφοράς του κλάδου υγείας περιλαμβάνει την υγεία των εξοπλισμών και υπηρεσιών περίθαλψης και των φαρμακευτικών προϊόντων, η βιοτεχνολογία και οι βιοεπιστήμες.

Οι συγκεκριμένοι τομείς που σχετίζονται με τις ομάδες αυτές είναι: βιοτεχνολογία, διαγνωστικές ουσίες, χορήγησης φαρμάκων, κατασκευαστές φαρμάκων, νοσοκομεία, ιατρικό εξοπλισμό και όργανα, διαγνωστικά εργαστήρια, γηροκομεία, σχέδια των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης και φροντίδας της υγείας.

Σύμφωνα με τις ταξινομήσεις οι οποίες στηρίζονται κυρίως στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών, τα διεθνή πρότυπα της υγειονομικής περίθαλψης, γενικά αποτελούνται από δραστηριότητες που επιτελούνται στα νοσοκομεία, ιατρικές και οδοντιατρικές πρακτικές & δραστηριότητες, καθώς και άλλες δραστηριότητες που αφορούν την ανθρώπινη υγεία.

Αυτό περιλαμβάνει τις δραστηριότητες που επιτελούνται υπό την εποπτεία ή την συνεργασία με το ιατρικό προσωπικό, είτε όχι, όπως: νοσηλευτές, μαίες, φυσιοθεραπευτές, επιστημονικό προσωπικο διαγνωστικών εξετάσεων, ασθενοφόρο, γηροκομείο, ή άλλες, παρα-ιατροί στον τομέα της οπτομετρίας, υδροθεραπεία, ιατρικό μασάζ, θεραπεία με μουσική, εργοθεραπεία, λογοθεραπευτή, ποδιατρική, ομοιοπαθητική, χειροπρακτική, βελονισμός, κ.λπ.

Τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης αποτελείται από οργανισμούς που στοχεύουν στην κάλυψη των αναγκών υγείας των πληθυσμών. Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης σε όλο τον κόσμο. Σε ορισμένες χώρες η υγειονομική περίθαλψη και ο σχεδιασμός του συστήματος διανέμεται στους συμμετέχοντες στην αγορά, ενώ σε άλλες ο  προγραμματισμός γίνεται πιο κεντρικά μεταξύ των κυβερνήσεων, των συνδικαλιστικών οργανώσεων, φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, θρησκευτικών ή άλλων συντονισμένων φορέων για την παροχή προγραμματισμένων υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης με στόχο τους πληθυσμούς που εξυπηρετούν.

Ασφάλιση υγείας όπως και άλλες μορφές ασφάλισης είναι μια μορφή κολεκτιβισμού, μέσω των οποίων οι άνθρωποι συλλογικά εξαλείφουν τους ενδεχομένους κινδύνους, στην προκειμένη περίπτωση απροσδόκητες δαπάνες των ιατρικών εξόδων από μια απροσδόκητη ασθένεια ή ατύχημα. Μερικές φορές χρησιμοποιείται ευρύτερα η έννοια της ασφάλισης υγείας για να συμπεριλάβει και την ασφάλιση αναπηρίας.

Η ασφάλιση υγείας μπορεί να παρέχεται μέσω μιας κυβέρνησης από το πρόγραμμα της κοινωνικής ασφάλισης ή από ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Σε κάθε περίπτωση, καλύπτονται οι ομάδες ή τα άτομα που πληρώνουν ασφάλιστρα ή φόρους για να βοηθήσουν στην προστασία τους από απροσδόκητες δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης.  Παρόμοια οφέλη για την καταβολή των ιατρικών εξόδων είναι δυνατόν να παρέχονται μέσω των προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας που χρηματοδοτούνται από την κυβέρνηση.

Εθνική ασφάλιση υγείας, είναι η ασφάλιση υγείας που εξασφαλίζει το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης, των πολιτών ενός κράτους και έχει συσταθεί ως πρόγραμμα της μεταρρύθμισης της υγειονομικής περίθαλψης. Η Εθνική ασφάλιση υγείας καθορίζεται από την εθνική νομοθεσία. Μπορεί να χορηγηθεί από τον δημόσιο τομέα, τον ιδιωτικό τομέα, ή με συνδυασμό των δύο. Μηχανισμοί χρηματοδότησης ποικίλλουν ανάλογα με το συγκεκριμένο πρόγραμμα και τη χώρα.

Η Γερμανία έχει την παλαιότερη εθνική ασφάλεια στον κόσμο της υγείας, με παλαιότερο το καθολικό σύστημα υγείας στον κόσμο, με ρίζες που χρονολογούνται το 1883 η οποία περιελάμβανε το νομοσχέδιο Ασφάλισης Υγείας, ασφάλισης ατυχημάτων το 1884, γήρατος και ασφάλιση αναπηρίας το 1889.

Εθνικά προγράμματα ασφάλισης της υγειονομικής περίθαλψης διαφέρουν τόσο στον τρόπο με τον οποίο τα χρήματα συλλέγονται, όσο και στο τρόπο με τον οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες. Σε χώρες όπως ο Καναδάς, η πληρωμή γίνεται από την κυβέρνηση απευθείας από φορολογικά έσοδα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, μια πρόσθετη εισφορά συλλέγεται για όλους τους εργαζόμενους, που καταβάλλουν οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες με βάση το επίπεδο του μισθού.

Και στις δύο αυτές περιπτώσεις η συλλογή χρημάτων ελέγχεται από την κυβέρνηση. Στη Γαλλία, υπάρχει ένα παρόμοιο σύστημα των υποχρεωτικών εισφορών, αλλά η συλλογή χρημάτων διοικείται από μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που έχουν συσταθεί για το σκοπό αυτό.

Πέραν των άμεσων ιατρικών δαπανών, ορισμένες εθνικές ασφαλιστικές προβλέπουν επίσης αποζημίωση για την απώλεια της εργασίας λόγω της κακής υγείας, ή μπορεί να αποτελούν μέρος της ευρύτερης κοινωνικής ασφάλισης και καλύπτουν πράγματα όπως συντάξεις, ανεργία, επαγγελματική επανεκπαίδευση, οικονομική στήριξη των φοιτητών.

Η κοινωνική ασφάλιση είναι πρωτίστως ένα κοινωνικό πρόγραμμα ασφάλισης παροχής κοινωνικής προστασίας, ή την προστασία έναντι κοινωνικά αναγνωρισμένων συνθηκών, συμπεριλαμβανομένης της φτώχειας, του γήρατος, της αναπηρίας, ανεργίας και άλλα.

Η Κοινωνική ασφάλιση μπορεί να αναφέρεται σε:

  1. Κοινωνική ασφάλιση, όπου οι άνθρωποι λαμβάνουν παροχές ή υπηρεσίες, σε αναγνώριση των εισφορών σε ένα ασφαλιστικό σύστημα.
  2. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν τυπική πρόβλεψη για τις συντάξεις γήρατος, ασφάλιση αναπηρίας, επιζώντων και ασφάλιση κατά της ανεργίας.
  3. Διατήρηση του εισοδήματος-κυρίως η διανομή των μετρητών σε περίπτωση διακοπής της απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της συνταξιοδότησης, αναπηρίας και ανεργίας.
  4. Υπηρεσίες που παρέχονται από υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την κοινωνική ασφάλιση.

Σε διάφορες χώρες αυτό μπορεί να περιλαμβάνει ιατρική περίθαλψη, τις πτυχές της κοινωνικής εργασίας και ακόμη και τις εργασιακές σχέσεις. Πιο σπάνια, ο όρος χρησιμοποιείται επίσης για να αναφερθεί στις βασικές ανάγκες, ένας όρος που ισοδυναμεί περίπου με την πρόσβαση σε βασικές ανάγκες, όπως τροφή, ένδυση, στέγη, εκπαίδευση και ιατρική περίθαλψη.

 

BeStrong.org.gr - 27.03.14