Ζωή με Καρκίνο
Πρακτικές πληροφορίες
Οργάνωσε τη ζωή σου
Στέγαση & Κατοικία

Στέγαση & Κατοικία

Στέγαση


Οι επιζώντες του καρκίνου μπορεί να βιώσουν σωματικές, συναισθηματικές ή οικονομικές αλλαγές που επηρεάζουν τις στεγαστικές τους ρυθμίσεις. Σε πολλές περιπτώσεις, κάποιες απλές αλλαγές ή τροποποιήσεις σε ένα σπίτι μπορούν να παρέχουν ό,τι απαιτείται για την σωματική άνεση και ασφάλεια. Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να κριθεί απαραίτητο να γίνουν σημαντικές αλλαγές ή να αναζητηθεί νέος τόπος κατοικίας. Εάν έχετε ανησυχίες για τις οικονομικές ή φυσικές πτυχές της σημερινής ή μελλοντικής κατάστασης διαβίωσής σας, ακολουθούν ορισμένα βασικά βήματα για να σκεφτείτε και να σχεδιάσετε τις στεγαστικές σας ανάγκες.

Οι όροι «οικογένεια» και «αγαπημένα πρόσωπα» χρησιμοποιούνται για τα πρόσωπα για τα οποία ενδιαφέρεστε και στα οποία στρέφεστε για υποστήριξη, και συμπεριλαμβάνουν συγγενείς, συζύγους, συντρόφους και φίλους. Ο όρος «φροντιστής» χρησιμοποιείται για οποιονδήποτε σας προσφέρει την ημερήσια φροντίδα, είτε αυτό το πρόσωπο είναι ο σύζυγος, ο σύντροφος, το παιδί, ο αδελφός, ο συγγενής, ο φίλος ή ένας επαγγελματίας φροντιστής.

Ο χρόνιος πόνος, η πρόωρη σύνταξη εξαιτίας μιας αναπηρίας ή μιας ασθένειας απειλητικής για τη ζωή μπορεί να είναι καλοί λόγοι για να εξετάσει κάποιος αλλαγές στις στεγαστικές ρυθμίσεις. Εάν έχετε ανησυχίες για τις οικονομικές ή φυσικές πτυχές της σημερινής ή μελλοντικής κατάστασης διαβίωσής σας, ακολουθούν ορισμένα βασικά βήματα για να σκεφτείτε και να σχεδιάσετε τις στεγαστικές σας ανάγκες. Αυτό το έγγραφο παρέχει μια επισκόπηση των στεγαστικών θεμάτων που μπορεί να είναι σημαντικά για επιζώντες του καρκίνου. Ειδικά θέματα στέγασης περιλαμβάνουν:

 • Αξιολόγηση των οικονομικών και φυσικών παραγόντων της κατοικίας που έχετε επιλέξει.
 • Εύρεση οικονομικής βοήθειας που σχετίζεται με τη στέγαση.
 • Κάνετε το σπίτι σας πιο ασφαλές και πιο άνετο.
 • Προσδιορίστε τροποποιήσεις που χρειάζεται να γίνουν στο σπίτι σας.
 • Κατανοήστε τη νομική προστασία που σχετίζεται με τα δικαιώματα στέγασης.
 • Αντιμετωπίστε τις διακρίσεις στον τομέα της στέγασης.

Πώς μπορεί ένας επιζών του καρκίνου να κάνει μια αξιολόγηση των επιλογών στέγασης;

Η αξιολόγηση των στεγαστικών σας αναγκών δεν χρειάζεται να είναι δύσκολη. Η διαδικασία σας επιτρέπει να επικεντρωθείτε σε συγκεκριμένες περιοχές που σχετίζονται με την κατάσταση της στέγασής σας, ώστε να προσδιορίσετε ποιες είναι οι ανάγκες σας. Μπορείτε να κάνετε μόνοι σας μια αξιολόγηση ή μπορείτε να ζητήσετε τη βοήθεια ενός μέλους της οικογένειάς σας ή ενός φίλου που εμπιστεύεστε, ενός κοινωνικού λειτουργού ή των μελών της ιατρικής σας ομάδας. Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης λάβετε υπόψη τις σημερινές ή τις πιθανές μελλοντικές ιατρικές ανάγκες. Ξεκινήστε προσδιορίζοντας του θετικούς και αρνητικούς παράγοντες της παρούσας κατάστασης στέγασής σας. Σκεφτείτε τις καθημερινές πρακτικές σας ανάγκες και πώς μπορείτε να εκπληρώνετε αυτές τις ανάγκες σε μια μακροπρόθεσμη βάση. Εξετάστε τα ακόλουθα ερωτήματα για την ιατρική σας κατάσταση:

 • Πόσο αναμένετε ότι θα διαρκέσει η ιατρική σας κατάσταση;
 • Αναμένετε ότι η ιατρική σας κατάσταση θα βελτιωθεί, θα παραμείνει ίδια ή θα χειροτερεύσει;
 • Πόσο δύσκολο είναι να προσδιοριστούν κάποια δυνητικά στεγαστικά προβλήματα;
 • Ποιες αλλαγές ή υπηρεσίες μπορούν να ελαχιστοποιήσουν τις επιπτώσεις αυτών των στεγαστικών προβλημάτων;
 • Υπάρχουν κάποιες δραστηριότητες που δεν μπορείτε να κάνετε για εσάς;
 • Ποιος μπορεί να σας βοηθήσει και να σας υποστηρίξει εάν χρειαστείτε βοήθεια;
 • Υπάρχουν άνθρωποι που εξαρτώνται από εσάς και πώς αυτό θα επηρεάσει τις στεγαστικές σας επιλογές;

Ρωτήστε τον εαυτό σας τα ακόλουθα σημαντικά ερωτήματα αξιολόγησης στέγασης:

 1. Η στεγαστική σας κατάσταση είναι όσο το δυνατόν περισσότερο υγιεινή και ασφαλής;
 2. Είστε σε θέση να συνεχίζετε να στηρίζετε και να διατηρείτε οικονομικά το σπίτι σας;
 3. Είστε σε θέση να κάνετε μόνος τις καθημερινές σας δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα να ανεβαίνετε σκάλες, να μαγειρεύετε, να κάνετε μπάνιο;
 4. Υπάρχει η δυνατότητα να κάνετε φυσικές αλλαγές ή τροποποιήσεις στο σπίτι σας ώστε να εκπληρώσετε οποιεσδήποτε ανάγκες;
 5. Οι συνθήκες διαβίωσής σας σας επιτρέπουν να έχετε επαφή με ανθρώπους και υπηρεσίες υποστήριξης που είναι σημαντικές για εσάς;

Ένας ρεαλιστικός έλεγχος των οικονομικών σας θα σας επιτρέψει να προσδιορίσετε εάν μπορείτε να συνεχίσετε να ζείτε στο σημερινό σας σπίτι. Επιβεβαιώστε ότι λαμβάνετε υπόψη όλα τα χρήματα που έχετε σε ρευστό, τις πηγές εισοδήματος και τα υπόλοιπα οικονομικά οφέλη. Συμπεριλάβετε τους ακόλουθους οικονομικούς παράγοντες στην διαδικασίας λήψης αποφάσεων :

 • Σημερινές και μελλοντικές πηγές εισοδήματος και άλλα οικονομικά οφέλη.
 • Οικονομικά οφέλη προκειμένου να μείνετε στο σημερινό σας σπίτι, όπως για παράδειγμα χαμηλό ενοίκιο ή πληρωμές υποθήκης ή υποθήκη που έχει σχεδόν εξοφληθεί.
 • Τρόποι που το ενοίκιο ή οι πληρωμές υποθήκης μπορούν να μειωθούν.
 • Κόστος των αλλαγών ή των επισκευών που πρέπει να γίνουν στο σημερινό σας σπίτι.
 • Πιθανότητες το ενοίκιο ή η υποθήκη να αυξηθούν σε ένα νέο σπίτι.

Εάν αποφασίσετε να μείνετε εκεί που ζείτε σήμερα, λάβετε υπόψη την πιθανότητα να κάνετε κάποιες φυσικές αλλαγές στο σπίτι σας που θα κάνουν τα πράγματα πιο εύκολα για εσάς. Ακόμα και αν δεν υπάρχει ανάγκη να κάνετε κάποιες τροποποιήσεις τώρα, ο πρόωρος σχεδιασμός θα σας βοηθήσει εάν υπάρχει κάποια ανάγκη αλλαγών στο μέλλον. Για παράδειγμα, οι εργολάβοι μπορούν να έρθουν σε επαφή μαζί σας και να δουν τον χώρο σας χωρίς χρέωση. Μπορεί να σας δώσουν κάποιες οικονομικές εκτιμήσεις ή ακόμα και ιδέες για φυσικές αλλαγές που θα μπορούσαν να γίνουν προκειμένου να εκπληρωθούν κάποιες ειδικές σας ανάγκες. Εάν σκέφτεστε να αλλάξετε τον χώρο κατοικίας σας, γράψτε μια λίστα των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων κάθε επιλογής. Συζητήστε τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις ανησυχίες που μπορεί να έχετε με άτομα που εμπιστεύεστε από το οικογενειακό, το φιλικό ή το ιατρικό σας περιβάλλον.

Κάνοντας την κατοικία σας πιο ασφαλή


Είτε ενοικιάζετε σπίτι είτε είστε ιδιοκτήτης, μπορεί να χρειαστεί να κάνετε κάποιες φυσικές αλλαγές στο σπίτι σας προκειμένου να είναι πιο ασφαλές και να νιώθετε περισσότερο άνετα και ανεξάρτητα. Απλές αλλαγές, όπως το να τοποθετήσετε μπάρες ασφαλείας στο μπάνιο ή στους διαδρόμους μπορεί να μην απαιτούν τη βοήθεια εξειδικευμένου εργολάβου. Η οικογένεια, οι φίλοι ή μια ομάδα εθελοντισμού ίσως να μπορούν να σας προσφέρουν την βοήθειά τους. Πιο περίπλοκες τροποποιήσεις, όπως για παράδειγμα όπως το να τοποθετήσετε μια ράμπα για την είσοδό σας στο σπίτι, μπορεί να απαιτούν την βοήθεια ενός εργολάβου ώστε να γίνει ο κατάλληλος σχεδιασμός και η κατασκευή.

Εάν δεν θέλετε να κάνετε κάποιες αλλαγές στο σπίτι σας τώρα, μπορείτε παρόλα αυτά να σκεφτείτε αυτές τις πιθανότητες. Εάν νοικιάζετε το σπίτι ή το διαμέρισμά σας, θα πρέπει πρώτα να ελέγξετε το ενοικιαστήριό σας, ώστε να επιβεβαιώσετε ότι σας επιτρέπεται να κάνετε τροποποιήσεις. Επίσης, ανεξάρτητα από το τι επιτρέπει το ενοικιαστήριό σας, υπάρχουν νόμοι που προσφέρουν προστασία σας άτομα με ειδικές ανάγκες. Θα πρέπει να μιλήσετε με τον ιδιοκτήτη για λογικές αλλαγές που είναι απαραίτητες προκειμένου να γίνει το σπίτι σας πιο ασφαλές ή πιο προσβάσιμο εξαιτίας της ανάγκης σας.

Πώς μπορεί ένας επιζών του καρκίνου να αιτηθεί λογικές αλλαγές στην κατοικία του;

Ο επιζών μπορεί να ξεκινήσει το αίτημά του για λογικές αλλαγές συζητώντας τις ειδικές ανάγκες και τις ανησυχίες του με τον ιδιοκτήτη του σπιτιού. Λάβετε υπόψη ότι δεν δικαιούστε να κάνετε αλλαγές εκτός εάν το ζητήσετε επισήμως εσείς ή κάποιος που έχετε εξουσιοδοτήσει, όπως για παράδειγμα ένα μέλος της οικογένειάς σας ή ένας φίλος σας. Κάνετε τα ακόλουθα όταν πρόκειται να αιτηθείτε αλλαγές:

 1. Εξηγήστε τις ανάγκες σας  στον ιδιοκτήτη και προτείνετε τις αλλαγές που θα ήταν βοηθητικές για εσάς.
 2. Συζητήστε περεταίρω ώστε να βρεθεί εναλλακτική λύση σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης αρχικά αρνηθεί την πρότασή σας.
 3. Κάνετε τις αλλαγές μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από τη στιγμή που θα συμφωνήσει ο ιδιοκτήτης.
 4. Επιβεβαιώστε τις συζητήσεις σας με τον ιδιοκτήτη σε έγγραφα και κρατήστε σημειώσεις των συζητήσεων, των εξόδων, των δραστηριοτήτων και των ημερομηνιών, ώστε να ανατρέξετε σε αυτές στο μέλλον σε περίπτωση που χρειαστεί.

Επίσης, ίσως να είναι βοηθητικό να έχετε μαζί σας κάποιον σαν μάρτυρα κατά την διάρκεια των συναντήσεων σχετικά με το αίτημά σας για αλλαγές.

Προτάσεις


Όταν επανεξετάζεται την κατάσταση της σημερινής κατοικίας σας, αναρωτηθείτε τα ακόλουθα:

 • Είναι δύσκολο να μετακινείστε και να πηγαίνετε από δωμάτιο σε δωμάτιο στο σπίτι σας;
 • Είναι δύσκολο να κάνετε τον καθαρισμό του σπιτιού ή το μαγείρεμα;
 • Επηρεάζεται αρνητικά η υγεία σας από την κατάσταση του σπιτιού σας;
 • Αναμένονται αλλαγές στη φυσική σας κατάσταση που θα μπορούσαν να κάνουν τα πράγματα πιο δύσκολα για εσάς στο μέλλον;
 • Υπάρχουν αλλαγές που θα μπορούσατε να κάνετε στο σπίτι σας ώστε να γίνει πιο ασφαλές και προσβάσιμο;

Εάν προτίθεστε να αλλάξετε κατοικία, αναρωτηθείτε τα ακόλουθα:

 • Η μετακίνηση σε ένα νέο σπίτι θα ήταν θετική από άποψη οικονομική, πρόσβαση σε ποιοτική ιατρική φροντίδα και εκπλήρωσης των φυσικών σας αναγκών;
 • Υπάρχουν άλλες επιλογές, όπως για παράδειγμα να έχετε ένα συγκάτοικο;
 • Ποιο θα είναι το κόστος της μετακόμισης;
 • Ποια θα είναι τα έξοδα σε ένα νέο σπίτι; Η εκτίμησή σας θα πρέπει να περιλαμβάνει τις καταθέσεις, το ενοίκιο ή το δάνειο που θα πρέπει να πληρώνετε, τις δαπάνες κοινής ωφέλειας ή τις δαπάνες συντήρησης.
 • Η αλλαγή κατοικίας θα ήταν καλή για εσάς;
 • Η σκέψη του να αφήσετε το οικείο περιβάλλον σας θα ήταν δυσβάσταχτη για εσάς;

 1. Κάνετε μια λίστα με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε επιλογής. Συζητήστε τις ανησυχίες σας με πρόσωπα που εμπιστεύεστε από το οικογενειακό, το φιλικό ή το ιατρικό σας περιβάλλον, σε περίπτωση που χρειάζεστε βοήθεια ώστε να αξιολογήσετε τις στεγαστικές σας ανάγκες.
 2. Συζητήστε με τον γιατρό σας εάν παρατηρήσετε περιορισμούς ή αλλαγές στη φυσική σας κατάσταση που σας δυσκολεύουν να μένετε στο σπίτι σας. Ρωτήστε τον γιατρό σας εάν η κατάστασή σας θα αλλάξει στο μέλλον.
 3. Εξετάστε τις μελλοντικές ανάγκες στέγασης ακόμα και αν δεν χρειάζεται να κάνετε αλλαγές στο σπίτι σας τώρα. Ο πρόωρος σχεδιασμός θα σας βοηθήσει εάν υπάρχει ανάγκη να κάνετε κάποιες αλλαγές αργότερα.
 4. Σκεφτείτε τους τύπους των αλλαγών που θα μπορούσαν να σας διευκολύνουν ώστε να ζήσετε με περισσότερη ασφάλεια και άνεση στο σπίτι σας.

Λογικές αλλαγές που θα μπορούσαν να γίνουν γύρω και μέσα στο σπίτι σας συμπεριλαμβάνουν:

Εξωτερικές αλλαγές:


 • Ένα γραμματοκιβώτιο που να είναι εύκολα προσβάσιμο (που να μπορείτε να φτάσετε και να χρησιμοποιήσετε εύκολα).
 • Πόρτα γκαράζ που ανοίγει αυτόματα.
 • Λαβές στις πόρτες αντί για πόμολα.
 • Αρκετά χαμηλές πόρτες ώστε να μπορείτε να περάσετε.
 • Πόρτες αρκετά μεγάλες ώστε να μπορεί να περάσει αναπηρικό καροτσάκι.
 • Χώρος στάθμευσης αναπήρων.
 • Χώρος στάθμευσης εύκολα προσβάσιμος και με καλό φωτισμό.
 • Κάγκελα και στις δύο πλευρές της σκάλας.
 • Ράμπες κατασκευασμένες με κατάλληλη κλίση ώστε να αποφεύγετε τις σκάλες.
 • Κατάλληλος εξοπλισμός και ανελκυστήρας σε περίπτωση που χρησιμοποιείται αναπηρικό καροτσάκι.
 • Καλά φωτισμένα και καθαρά πεζοδρόμια για πεζούς και αναπηρικά καροτσάκια.

Εσωτερικές αλλαγές:


 • Εύκολα προσβάσιμα ρούχα στις ντουλάπες.
 • Εύκολη πρόσβαση στο τηλέφωνο.
 • Εύκολη πρόσβαση στους ηλεκτρικούς διακόπτες, στους θερμοστάτες και στην έξοδο.
 • Εύκολη πρόσβαση στον πυροσβεστήρα και τους ανιχνευτές καπνού.
 • Εύκολη πρόσβαση στις συσκευές της κουζίνας και στον νεροχύτη.
 • Κατάλληλο ύψος του κρεβατιού.
 • Κατάλληλες μοκέτες και επιφάνεια δαπέδου για περπάτημα και αναπηρικό καροτσάκι.
 • Καλαθάκι ώστε να μειώσετε τα πράγματα που πρέπει να κρατάτε.
 • Μοχλοί στις πόρτες.
 • Πόρτες αρκετά μεγάλες για αναπηρικό καροτσάκι.
 • Εύχρηστες βρύσες.
 • Λάμπες δαπέδου και επιτραπέζιες που ενεργοποιούνται με την αφή ή τον ήχο.
 • Μπάρες γύρω από την τουαλέτα, το ντους και τη μπανιέρα.
 • Σύστημα ενδοεπικοινωνίας.
 • Προσωπική ασφάλεια / συσκευές συναγερμού.
 • Τηλεχειριστήρια για τους ανελκυστήρες, τις τηλεοράσεις, το βίντεο/DVD player, το ραδιόφωνο.
 •  Καρέκλα για ντους ή ένα πολύ γερό κάθισμα.
 • Σταθερή σκάλα με καλές χειρολαβές.

Μάθετε για προγράμματα που μπορεί να προσφέρουν βοήθεια με υπηρεσίες που μπορούν να κάνουν μετατροπές στο σπίτι σας. Ελέγξτε με την οικογένεια και με φίλους σας, προγράμματα για το σπίτι στην περιοχή σας, οργανώσεις για τον καρκίνο, την κοινωνική υπηρεσία της περιοχής σας, ομάδες κοινοτικών υπηρεσιών και ιατρικές ομάδες. Για παράδειγμα, ίσως να υπάρχουν εθελοντές που κάνουν τις μικροδουλειές του σπιτιού ή παραδίδουν γεύματα στο σπίτι σας σε τακτική βάση. Εάν δεν υπάρχουν τέτοια προγράμματα στην περιοχή σας, ίσως να είναι πρόθυμη μια ομάδα φίλων ή συγγενών σας να οργανώσουν την παροχή βοήθειας προς εσάς.

Εάν χρειαστεί να κάνετε τροποποιήσεις στο σπίτι σας προκειμένου να μείνετε μόνοι σας, κάνετε μια έρευνα για λύσεις και το κόστος τους. Ρωτήστε ποιες αλλαγές μπορούν να γίνουν ευκολότερα και ποιο θα είναι το κόστος τους. Εάν είναι απαραίτητες μόνο απλές αλλαγές, όπως για παράδειγμα η τοποθέτηση μιας μπάρας ασφαλείας, ένας φίλος ή συγγενής ίσως να μπορεί να κάνει αυτές τις προσαρμογές για εσάς χωρίς κάποιο κόστος. Υποβάλλετε γραπτές αιτήσεις για αλλαγές στον ιδιοκτήτη του σπιτιού. Η παροχή γραπτής αίτησης στον ιδιοκτήτη μπορεί να σας βοηθήσει να αποφύγετε παρεξηγήσεις, καθώς επίσης θα τεκμηριώνει τη διαδικασία της αίτησης.

Ενημερωθείτε για τους νόμους που προσφέρουν προστασία κατά την πώληση ή την ενοικίαση της κατοικίας σας, καθώς επίσης και για άλλα θέματα που σχετίζονται με την κατοικία για άτομα με ειδικές ανάγκες. Εάν το εισόδημά σας δεν επαρκεί για τις βασικές σας ανάγκες, ίσως να θελήσετε να ελέγξετε τις επιλογές που έχετε μέσω προγραμμάτων βοήθειας. Επικοινωνήστε με την τοπική κοινωνική υπηρεσία προκειμένου να ενημερωθείτε για τις διαθέσιμες πηγές.


BeStrong.org.gr - 17.04.12

antalya escort beylikdüzü escort instagram takipçi satın al avcılar escort beylikdüzü escort bostancı escort elitbahis betgram betgram betgram metroslot PDKS sekabet giris