Ζωή με Καρκίνο
Πρακτικές πληροφορίες
Οργάνωσε τη ζωή σου
Αρχειοθέτηση σημαντικών εγγράφων

Αρχειοθέτηση σημαντικών εγγράφων

Πώς να Οργανώστε τα σημαντικά αρχεία

Οι ασθενείς συχνά χρειάζεται να προσκομίζουν έγγραφα για την ασφαλιστική τους κάλυψη, το ιατρικό ιστορικό και το οικονομικό τους επίπεδο. Ένα οργανωμένο σύστημα αρχείων θα σας δώσει τη δυνατότητα να εντοπίσετε γρήγορα σημαντικά αρχεία και άλλες πληροφορίες, όταν απαιτούνται. Τα οργανωμένα αρχεία σας θα σας δώσουν επίσης τη δυνατότητα να παρέχετε τις απαραίτητες πληροφορίες για συγγενείς ή φίλους που εμπιστεύεστε όταν ταξιδεύετε ή όταν υπάρχει επείγουσα ανάγκη. Το ταξίδι του καρκίνου είναι πιθανό να φέρει μαζί του πολλά σημαντικά αρχεία και έγγραφα. Αυτό μπορεί να συμπεριλαμβάνει ιατρικά αρχεία, έντυπα ασφάλισης, τιμολόγια και άλλους λογαριασμούς, καθώς επίσης και άλλα έγγραφα που σχετίζονται με παρελθοντική και μελλοντική ιατρική φροντίδα.

Υπάρχει μια ανάγκη να γνωρίζετε και να είστε σε θέση να αρχειοθετήσετε τα αρχεία της ασφαλιστικής κάλυψης που έχετε, να κατανοήσετε ποια είναι η τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση και να έχετε γρήγορη πρόσβαση στα ιατρικά σας αρχεία. Τα οργανωμένα αρχεία σας δίνουν την δυνατότητα να παρέχετε σημαντικές πληροφορίες στους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης. Αυτά τα αρχεία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν οδηγίες για ανθρώπους που εμπιστεύεστε ότι μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν εάν χρειαστεί να ταξιδέψετε ή σε έκτακτη ανάγκη. Το να έχετε αυτές τις σημαντικές πληροφορίες οργανωμένες σε ένα ασφαλές μέρος είναι ένα βήμα ώστε να νιώθετε πιο ήρεμοι και ασφαλείς, τόσο εσείς όσο και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Αυτό το άρθρο παρέχει ιδέες για το πώς να οργανώσετε και να αποθηκεύσετε σημαντικά αρχεία και έγγραφα και συμπεριλαμβάνει :

 • Ανάπτυξη συστήματος αρχειοθέτησης για τις ανάγκες σας.
 • Δημιουργία μιας «λίστας οδηγιών» προς άλλους.
 • Αποθήκευση σημαντικών αρχείων.
 • Χρήση ενός ασφαλούς χώρου αποθήκευσης.

Παρόλο που η οργάνωση των αρχείων σας μπορεί να φαίνεται χρονοβόρα δουλειά, μπορεί να γίνει πιο εύκολα απ’ ότι νομίζετε. Ίσως το μεγαλύτερο μέρος αυτής της δουλειάς να έχει ήδη γίνει. Για παράδειγμα, ίσως να έχετε συγκεντρώσει το μεγαλύτερο μέρος αυτών των πληροφοριών κατά την προετοιμασία της τελευταίας φορολογικής σας δήλωσης. Εάν κάνατε αίτηση για παροχές υγειονομικής περίθαλψης, είναι πιθανό να έχετε συγκεντρώσει αυτές τις πληροφορίες. Η οργάνωση αυτών των πληροφοριών μπορούν να κάνουν ευκολότερη την μελλοντική πρόσβαση. Εάν η σκέψη της οργάνωσης των αρχείων σας φαίνεται δύσκολη, ίσως σας βοηθήσει να θυμηθείτε ότι δεν χρειάζεται να τα κάνετε όλα σε μια μέρα. Ίσως να υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που είναι πρόθυμα να σας βοηθήσουν εάν δεν αισθάνεστε αρκετά καλά να ξεκινήσετε μόνος σας την οργάνωση αυτή τη στιγμή.

Ποιο είδος οργανωτικού συστήματος θα λειτουργήσει καλά;

Η οργάνωση σημαντικών εγγράφων και αρχείων μπορεί να γίνει αποτελεσματικά εάν χρησιμοποιήσετε ένα σύστημα αρχειοθέτησης, το οποίο να είναι τόσο απλό, όπως το να κρατάτε χαρτιά σε ένα ντουλάπι ή ένα κουτί. Από την άλλη πλευρά, ίσως να προτιμάτε ή να χρειάζεστε ένα πιο λεπτομερές σύστημα. Όποιο σύστημα αρχειοθέτησης και αν επιλέξετε, το σημαντικό είναι να εκπληρώνει τις ατομικές σας ανάγκες. Πολλά βιβλία και άρθρα περιλαμβάνουν βοηθητικές προτάσεις για τρόπους οργάνωσης. Εάν θέλετε περισσότερες ιδέες, μπορείτε να ρωτήσετε ένα φίλο ή συγγενή εάν έχει κάποιο σύστημα αρχειοθέτησης που να είναι βοηθητικό για εκείνον. Ίσως να θεωρήσετε απαραίτητο να δοκιμάσετε μερικές διαφορετικές προσεγγίσεις πριν βρείτε το σύστημα που λειτουργεί καλύτερα για εσάς.

Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να αρχίσετε να οργανώνετε τα αρχεία σας;


Λάβετε υπόψη τις ακόλουθες προτάσεις καθώς δημιουργείτε το δικό σας σύστημα οργάνωσης :

 1. Βασίστε το σύστημα αρχειοθέτησής σας στις πληροφορίες που θα θέλατε να κρατήσετε και στα πρόσωπα που θα έχουν πρόσβαση σε αυτές. Το σύστημα δεν χρειάζεται να είναι επίσημο ή δύσκολο. Χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε μέθοδο είναι περισσότερο λειτουργική για εσάς και την οικογένειά σας. Θα σας επιτρέψει να βρίσκετε εύκολα σημαντικά έγγραφα και πληροφορίες όταν τα χρειάζεστε.
 2. Αρχίστε να οργανώνετε τα έγγραφά σας βάζοντας ετικέτες στα κουτιά ή στα αρχεία, ώστε να σας βοηθήσουν να τοποθετείτε τα χαρτιά σας σε κατηγορίες για προσωπικές και οικογενειακές πληροφορίες. Μερικές κατάλληλες κατηγορίες μπορεί να περιλαμβάνουν : Αρχεία αυτοκινήτου. Τραπεζικά αρχεία. Πληροφορίες εργοδότη. Αρχεία συντήρησης για το σπίτι. Συμβόλαια ασφαλιστηρίου. Οικογενειακά έγγραφα. Αρχεία γάμου και διζυγίου. Προγαμιαίο συμβόλαιο. Ιατρικά αρχεία. Πληρωμένες λογαριασμών. Πληροφορίες κατοικιδίων. Απλήρωτοι λογαριασμοί. Πληροφορίες εγγυήσεων.
 3. Κατά τον καθορισμό των αρχείων σας, βεβαιωθείτε ότι συμπεριλαμβάνετε: Αντίγραφα όλων των αρχείων ασφάλισης : ζωής, υγείας, βραχυπρόθεσμης ή μακροπρόθεσμης αναπηρίας. Αντίγραφα πληροφοριών παροχών συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων, των αρχείων έφεσης, των επιστολών ανάθεσης και της αλληλογραφίας. Οικονομικά και νομικά αρχεία. Τιμολόγια και αρχεία πληρωμών. Σημειώσεις για σημαντικές συζητήσεις με γιατρούς και άλλους επαγγελματίες υγείας, εκπροσώπους παροχών, εργοδότες, συγγενείς και φίλους (συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων των ανθρώπων με τους οποίους έχετε μιλήσει, των ημερομηνιών και των ενεργειών που έγιναν). Ιατρικά αρχεία συμπεριλαμβανομένων των αντιγράφων παθολογίας και των εργαστηριακών αποτελεσμάτων, των προγραμμάτων θεραπευτικής παρέμβασης και των σχεδίων για την φροντίδα επιβίωσης (προτάσεις για μελλοντική υγειονομική φροντίδα).
 4. Κρατήστε τα σημαντικά χαρτιά σε ένα μέρος. Όποτε είναι δυνατό, αρχειοθετείτε τα χαρτιά σας μόλις τα παραλαμβάνετε. Σκεφτείτε τη δημιουργία ξεχωριστών φακέλων για τα αρχεία κάθε μέλους της οικογένειάς σας.
 5. Δημιουργείστε μια «λίστα οδηγιών» ώστε να παρακολουθείτε τις πληροφορίες και τις επαφές σχετικά με το νοικοκυριό σας. Αυτή η λίστα θα επιτρέψει σε ένα πρόσωπο που εμπιστεύεστε να παρέμβει και να διαχειριστεί δραστηριότητες ρουτίνας και λογαριασμούς σε περίπτωση που χρειάζεστε βοήθεια.
 6. Διδάξτε τον τρόπο οργάνωσης και το σύστημα που χρησιμοποιείτε σε ένα φίλο ή μέλος της οικογένειας που εμπιστεύεστε. Αυτό θα του δώσει τη δυνατότητα να ανακτήσει πληροφορίες για εσάς σε περίπτωση ανάγκης, ενώ ταξιδεύετε ή σε περίπτωση που χρειάζεστε βοήθεια. Εάν το σύστημα οργάνωσής σας είναι περίπλοκο, ίσως να θελήσετε να γράψετε κάπου πώς λειτουργεί, και να κρατήσετε ένα αντίγραφο αυτών των οδηγιών μαζί με τα αρχεία σας.

Εάν σαρώσετε και αποθηκεύσετε σημαντικά αρχεία στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας προκειμένου να δημιουργήσετε ένα σύστημα αρχειοθέτησης χωρίς χαρτιά, βεβαιωθείτε ότι δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας σε τακτική βάση. Πάντα κρατάτε ένα πρόσφατο αντίγραφο ασφαλείας σε ένα ασφαλές μέρος. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι οποιοσδήποτε χρειαστεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα σας έχει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που απαιτούνται για την πρόσβαση στα αρχεία του υπολογιστή σας.

Τι θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην «λίστα οδηγιών»;

Μια πλήρης λίστα οδηγιών για την υγεία σας, το σπίτι, την οικογένεια, τα νομικά και οικονομικά θέματα, μπορεί να είναι ένας πολύ σημαντικός οδηγός που θα βοηθήσει τους άλλους εάν ταξιδεύετε ή εάν παραστεί ανάγκη. Οι πληροφορίες που συμπεριλαμβάνονται σε αυτή τη λίστα μπορεί να βοηθήσουν ένα έμπιστο σε εσάς πρόσωπο να ανταπεξέλθει στην  διαδικασία καθηκόντων, όπως στην πληρωμή λογαριασμών και την διατήρηση του νοικοκυριού σας εάν υπάρξει ανάγκη. Η λίστα σας θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει έναν οδηγό σχετικά με το σύστημα αρχειοθέτησής σας. Επίσης, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για να κρατήσουν σε τάξη το σπίτι και τα οικονομικά σας. Εάν η δημιουργία λίστας οδηγιών είναι πολύ κουραστική ή χρονοβόρα για εσάς μπορείτε να κάνετε όσο μπορείτε κάθε φορά. Δημιουργήστε μια πρακτική λίστα, ώστε να μπορείτε να προσθέσετε πράγματα που μπορεί να χρειαστούν.

Παρέχετε αρκετές λεπτομέρειες στην λίστα οδηγιών σας έτσι ώστε, εάν χρειαστείτε επείγουσα βοήθεια, ένα άλλο πρόσωπο να μπορέσει να εντοπίσει εύκολα οτιδήποτε θα κρατήσει σε τάξη το σπίτι και τα οικονομικά σας. Κάποιες από τις πληροφορίες στη λίστα οδηγιών σας είναι πιθανό να είναι εμπιστευτικές και ιδιαίτερα ευαίσθητες, όπως οικονομικές πληροφορίες, αριθμοί PIN, όνομα χρήστη και κωδικοί πρόσβασης. Αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει να διατηρούνται σε ένα ασφαλές σημείο στο οποίο να έχουν πρόσβαση μόνο πρόσωπα που εμπιστεύεστε. Συμπεριλάβετε κάποιες ή όλες τις ακόλουθες κατηγορίες στην λίστα πληροφοριών σας :

 • Μητρώα περιουσιακών στοιχείων
 1. Καταγράψτε σε λίστα πού μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα σημαντικά περιουσιακά σας στοιχεία, όπως τον τίτλο ιδιοκτησίας του αυτοκινήτου, τις πράξεις ιδιοκτησίας, τα πιστοποιητικά μετοχών, τα κοσμήματα ή τις επενδύσεις σας.
 2. Συμπεριλάβετε τα στοιχεία επικοινωνίας του δικαιούχου.
 • Πρόγραμμα πληρωμής λογαριασμών  
 1. Δημιουργείστε ένα πρόγραμμα ή ένα χρονοδιάγραμμα που να δείχνει πότε πρέπει να γίνουν οι πληρωμές δανείων ή άλλων λογαριασμών.
 2. Συγκεκριμενοποιήστε οποιεσδήποτε ενέργειες πρέπει να γίνουν για όλους τους λογαριασμούς σας.
 3. Συμπεριλάβετε τα υπόλοιπα των λογαριασμών σας, τις ημερομηνίες και τα ποσά για κάθε λογαριασμό και ενημερώνετε τη λίστα συχνά.
 4. Συμπεριλάβετε όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης για τις τραπεζικές σας συναλλαγές.
 • Πληροφορίες για τα παιδιά   
 1. Παρέχετε πληροφορίες επικοινωνίας με το σχολείο, τους καθηγητές, τους προπονητές, τους φροντιστές των παιδιών, τους γιατρούς, οδοντιάτρους και άλλα σημαντικά πρόσωπα στη ζωή του παιδιού σας.
 2. Δώστε οδηγίες στο σχολείο, στις δραστηριότητες και στην ημερήσια φροντίδα, συμπεριλαμβανομένων των ωραρίων των παιδιών σας.
 3. Παρέχετε πληροφορίες για αλλεργίες, καθημερινές συνήθειες και φίλους των παιδιών.
 • Πληροφορίες εργοδότη   
 1. Συμπεριλάβετε πληροφορίες επικοινωνίας σε περίπτωση που χρειαστεί να ενημερωθεί ο εργοδότης σας για την απουσία σας.
 2. Αναφέρετε την θέση των αρχείων που αφορούν παροχές απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, αναρρωτικών αδειών, διακοπών, αδειών μετ’ αποδοχών και σχεδίων συνταξιοδότησης.
 • Οικονομικές καταστάσεις  
 1. Κάνετε κατάλογο με τα ονόματα τραπεζών, πιστωτικές ενώσεις και άλλα μέρη που έχετε οικονομικούς λογαριασμούς.
 2. Συμπεριλάβετε οδηγίες σχετικά με τους αριθμούς λογαριασμών και πληροφορίες που απαιτούνται για την πρόσβαση στους λογαριασμούς.
 3. Κάνετε λίστα με τα στοιχεία επικοινωνίας του δικηγόρου, του λογιστή, του χρηματοοικονομικού συμβούλου, του ασφαλιστικού πράκτορα και του χρηματιστή σας.
 4. Καθορίστε την θέση των πιστωτικών αναφορών και των σχετικών οικονομικών εγγράφων.
 5. Συμπεριλάβετε τα στοιχεία επικοινωνίας του δικαιούχου σας.
 • Συντήρηση σπιτιού   
 1. Κάνετε λίστα με τα στοιχεία επικοινωνίας του υδραυλικού, του ηλεκτρολόγου, του κηπουρού και άλλων επαγγελματιών που χρησιμοποιείτε.
 2. Παρέχετε οποιαδήποτε προγράμματα σχετίζονται με την συντήρηση του σπιτιού σας, όπως προγράμματα για αντικατάσταση των φίλτρων αέρα και των μπαταριών του συναγερμού πυρκαγιάς, καθώς επίσης και το πρόγραμμα για το γκαζόν και το πότισμα των φυτών.
 • Πληροφορίες για χρήση του σπιτιού   
 1. Κάνετε λίστα με τα στοιχεία επικοινωνίας για τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, όπως για το τηλέφωνο, το ηλεκτρικό, το φυσικό αέριο, το νερό και τα απορρίμματα.
 2. Καθορίστε τις θέσεις για τις γραμμές επείγουσας διακοπής του νερού και του φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών οδηγιών.
 • Αρχεία πληρωμών του σπιτιού 
 1. Κάνετε λίστα επικοινωνίας και πληροφοριών πληρωμής, σχετικά με τα αρμόδια πρόσωπα ή υπηρεσίες για την πληρωμή του δανείου ή του ενοικίου σας.
 2. Συμπεριλάβετε τα οφειλόμενα ποσά, τις ημερομηνίες πληρωμής και τις διευθύνσεις όπου πρέπει να σταλούν τα ποσά πληρωμής.
 • Πληροφορίες εισοδήματος   
 1. Παρέχετε λίστα με τις υπάρχουσες πηγές εισοδήματος.
 2. Ονομάστε τα οικονομικά ιδρύματα και τους αριθμούς λογαριασμών για να κάνετε τις καταθέσεις.
 3. Δώστε μια εκτίμηση του προϋπολογισμού που δείχνει πώς ξοδεύετε τα εισοδήματά σας με πληροφορίες σχετικά με το πώς σκοπεύετε να πληρώνετε τα μελλοντικά σας έξοδα.
 • Τακτικές ασφάλισης   
 1. Κάνετε λίστα με το όνομα της ασφαλιστικής εταιρείας, τον αριθμό και τα στοιχεία επικοινωνίας του ασφαλιστικού σας πράκτορα.
 2. Καθορίστε τις ημερομηνίες πληρωμής και τα ποσά για όλα τα είδη ασφάλισης, ζωής, αναπηρίας, μακροπρόθεσμης φροντίδας, αυτοκινήτου και στεγαστικών δανείων ή ενοικίων.
 3. Καθορίστε τις πληροφορίες σχετικά με το πού μπορεί κάποιος να βρει τα αρχεία για την Κοινωνική Ασφάλιση.
 4. Συμπεριλάβετε τα στοιχεία επικοινωνίας του δικαιούχου
 • Αρχεία Ιατρικής Επικοινωνίας  
 1. Κάνετε λίστα με τα στοιχεία επικοινωνίας των γιατρών και άλλων παρόχων υγείας, του συμβούλου, του φαρμακοποιού και των παρόχων υγειονομικής φροντίδας στο σπίτι.
 2. Συμπεριλάβετε πληροφορίες για την φαρμακευτική σας αγωγή, τις βιταμίνες και τις αλλεργίες.
 3. Καθορίστε την θέση των ιατρικών σας αρχείων, οργανωμένων κατά ημερομηνία.
 • Σχέδια συντάξεων   
 1. Κάνετε λίστα κάθε περίπτωσης με το όνομα της εταιρείας, τον αριθμό της περίπτωσης και τα στοιχεία επικοινωνίας του πράκτορα.
 2. Συμπεριλάβετε τα στοιχεία επικοινωνίας του δικαιούχου.
 • Εμπιστευτικά και Προσωπικά έγγραφα  
 1. Κάνετε σε λίστα με τον αριθμό της Κοινωνικής σας Ασφάλισης, την θέση των κλειδιών (σπιτιού, αυτοκινήτου, αρχειοθηκών, χρηματοκιβωτίου, κλειδωμένων κουτιών), τις πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επιβεβαιώσουν την ταυτότητά σας (για παράδειγμα το πατρικό όνομα της μητέρας σας και οι κωδικοί πρόσβασης του ηλεκτρονικού υπολογιστή σας).
 2. Δώστε στοιχεία επικοινωνίας για σημαντικούς επαγγελματίες με τους οποίους δουλεύετε, όπως ο δικηγόρος, ο λογιστής, ο χρηματοοικονομικός σύμβουλος, ο ασφαλιστικός πράκτορας ή ο χρηματιστής σας.
 3. Παροχή πληροφοριών σχετικά με το πού φυλάσσεται η διαθήκη σας, το πληρεξούσιο (οικονομικό) και οι εκ των προτέρων οδηγίες (υγεία).
 • Πληροφορίες κατοικίδιων 
 1. Παροχή πληροφοριών φροντίδας για το κατοικίδιό σας, συμπεριλαμβανομένων της σίτισης, των φαρμάκων, των αλλεργιών, των απαραίτητων ασκήσεων και των καθημερινών δραστηριοτήτων.
 2. Κάνετε λίστα με τα στοιχεία επικοινωνίας του κτηνιάτρου.
 3. Κάνετε λίστα με τα στοιχεία επικοινωνίας φίλων, συγγενών ή άλλων προσώπων που μπορούν να φροντίσουν το κατοικίδιό σας.
 • Θυρίδες    
 1. Κάνετε λίστα με ονόματα και διευθύνσεις τραπεζών όπου έχετε θυρίδες.
 2. Παροχή των ονομάτων των ανθρώπων που έχουν εξουσιοδότηση να ανοίξουν τις θυρίδες.
 3. Κρατήστε λίστα με τα περιεχόμενα κάθε θυρίδας.

Όταν η λίστα των οδηγιών σας έχει ολοκληρωθεί, θυμηθείτε :

 • Κρατήστε αυτή τη λίστα οδηγιών μαζί με άλλα σημαντικά χαρτιά στο σύστημα οργάνωσής σας, ώστε να μην χαθεί.
 • Βεβαιωθείτε ότι οποιοσδήποτε μπορεί να χρειαστεί αυτή τη λίστα, όπως κάποιος συγγενής ή φίλος, γνωρίζει για την λίστα και πού θα την βρει.
 • Σε περίπτωση που η λίστα οδηγιών και άλλες σημαντικές πληροφορίες βρίσκονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας, ενημερώστε ένα πρόσωπο εμπιστοσύνης για τους κωδικούς πρόσβασης που απαιτούνται. Επίσης, μπορεί να χρειαστεί να δώσετε οδηγίες για το πώς θα βρει αυτό το πρόσωπο τις πληροφορίες μέσα στον υπολογιστή σας.
 • Βεβαιωθείτε ότι το πρόσωπο με το οποίο μοιράζεστε αυτές τις πληροφορίες είναι έμπιστο και πρόθυμο να φροντίσει για αυτά που αναφέρονται στη λίστα σας σε περίπτωση ανάγκης. Ίσως να θέλετε αυτό να είναι το πρόσωπο που έχετε ορίσει ως πληρεξούσιο για τα οικονομικά σας.

Πού θα πρέπει να αποθηκεύονται τα σημαντικά έγγραφα και τα τιμαλφή;

Σημαντικά έγγραφα, όπως η διαθήκη σας, το πληρεξούσιο και οι εκ των προτέρων οδηγίες θα πρέπει να φυλάσσονται σε ασφαλές μέρος. Βεβαιωθείτε ότι έμπιστοι συγγενείς ή φίλοι γνωρίζουν πού βρίσκονται τα αρχεία και έχουν πρόσβαση σε αυτά σε περίπτωση ανάγκης. Γενικές συστάσεις για την αποθήκευση σημαντικών εγγράφων περιλαμβάνουν :

 • Να κρατάτε για εσάς ένα αντίγραφο για κάθε έγγραφο.
 • Να καταγράψετε οδηγίες για τα αρχεία και τη θέση των πρωτότυπων.
 • Να κρατάτε υπογεγραμμένα πρωτότυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο) με τον πληρεξούσιό σας.
 • Θυμηθείτε, εάν χρειαστούν κάποια έγγραφα σε περίπτωση ανάγκης, θα πρέπει να είναι γρήγορα προσβάσιμα από ένα έμπιστο μέλος της οικογένειας ή ένα φίλο.

Τι πρέπει να αποθηκεύεται σε θυρίδα;

Οι θυρίδες είναι κλειδωμένες σε τράπεζες και κρατούν το περιεχόμενό τους ασφαλές από ληστές, πυρκαγιές και άλλες καταστροφές. Αυτές οι θυρίδες είναι κατασκευασμένες από ατσάλι και έχουν δύο κλειδιά – το ένα χρησιμοποιείται από την τράπεζα και το άλλο από εσάς. Είναι απαραίτητα και τα δύο κλειδιά προκειμένου να ανοιχτεί η θυρίδα. Η ταυτότητα είναι συνήθως απαραίτητη για να ενοικιάσετε και να ανοίξετε μια θυρίδα. Ίσως να θελήσετε να εξουσιοδοτήσετε ένα έμπιστο πρόσωπο να έχει επίσης πρόσβαση στη θυρίδα σας. Οι θυρίδες είναι κατάλληλες για αποθήκευση αντικειμένων, όπως :

 • Χαρτιά υιοθεσίας.
 • Χαρτιά ιθαγένειας.
 • Αντίγραφα ασφαλείας του ηλεκτρονικού υπολογιστή σας.
 • Αντίγραφα της διαθήκης και οδηγιών για την υγεία σας.
 • Απόφαση διαζυγίου.
 • Αναντικατάστατα αντικείμενα ή πράγματα ιδιαίτερης σημασίας.
 • Κοσμήματα, νομίσματα, γραμματόσημα.
 • Κατάλογος οικιακών αντικειμένων.
 • Άδεια γάμου.
 • Προγαμιαία συμφωνία.
 • Έγγραφα απόλυσης από το στρατό.
 • Τίτλοι ή ομόλογα.
 • Έγγραφα που σχετίζονται με νομικές ενέργειες.
 • Φωτογραφίες για λόγους ασφαλείας.
 • Τίτλοι ιδιοκτησίας ακινήτων.
 • Τίτλοι ιδιοκτησίας αυτοκινήτων

Τι είδους έγγραφα μπορούν να αποθηκευτούν σε ένα κλειδωμένο ντουλάπι ή ένα πυρίμαχο κουτί;


Αντικείμενα που χρησιμοποιείτε ή που μπορεί να χρειαστείτε συχνά κατά τη διάρκεια ενός χρόνου, μπορούν να φυλαχτούν σε ένα μέρος που μπορεί να κλειδωθεί, όπως μια αρχειοθήκη ή ένα πυρίμαχο κουτί με κλειδαριά. Παρόλο που αυτά τα έγγραφα μπορούν να αντικατασταθούν σε περίπτωση ανάγκης, ένα πυρίμαχο κουτί με κλειδαριά θα προσφέρει επιπλέον προστασία. Παραδείγματα των εγγράφων που είναι κατάλληλα για αυτό το είδος αποθήκευσης είναι :

 • Εκ των προτέρων οδηγίες.
 • Πιστοποιητικά γέννησης.
 • Πτυχία.
 • Έγγραφα εμβολιασμών.
 • Διαβατήρια.
 • Σχολικά αρχεία.

Παρόλο που είναι μια καλή ιδέα για όλους να δημιουργήσουν ένα σύστημα αρχειοθέτησης, η δουλειά που απαιτείται μπορεί να είναι χρονοβόρα και δύσκολη εάν δεν αισθάνεστε καλά. Εάν η δημιουργία του συστήματος αρχειοθέτησης γίνεται πολύ κουραστική για εσάς, κάνετε ό,τι μπορείτε. Επίσης μπορείτε να ζητήσετε τη βοήθεια φίλων ή συγγενών. Συνεχίστε σταδιακά τις προσπάθειές σας. Ένα καλό σύστημα αρχειοθέτησης μπορεί να κάνει τη ζωή πιο εύκολη για εσάς και τα αγαπημένα σας πρόσωπα.


BeStrong.org.gr - 17.04.12

antalya escort beylikdüzü escort instagram takipçi satın al avcılar escort beylikdüzü escort bostancı escort elitbahis betgram betgram betgram metroslot PDKS sekabet giris