Ζωή με Καρκίνο
Πρακτικές πληροφορίες
Προγράμματα οφελών
Κοινωνική πρόνοια

Κοινωνική πρόνοια & ανασφάλιστοι (Βιβλιάριο απορίας)

Σε κάθε Δήμο υπάρχει Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας στο οποίο μπορούν να απευθύνονται οι ανασφάλιστοι ασθενείς με καρκίνο για την έκδοση βιβλιαρίου απορίας αλλά και άλλες παροχές.

Στα τμήματα αυτά, θα δίνονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι.

Τα δικαιολογητικά για την έκδοση του βιβλιαρίου απορίας, σε όσους είναι ανασφάλιστοι, κατατίθενται στα κατά τόπους Τμήματα Κοινωνικής Πρόνοιας που ανήκει ο/η κάθε ενδιαφερόμενος/ η και την ευθύνη της εξέτασής τους και κατά συνέπεια της απόφασης της Τριμελής Επιτροπή. 
 

Προϋποθέσεις

 • Οικονομικό κριτήριο το οποίο αναμορφώνεται ανά έτος.
 • Να μην είναι ο/ η ενδιαφερόμενος/ η ασφαλισμένος σε άλλο ταμείο.
 • Να είναι κάποιος άνεργος/ανασφάλιστος ή να αντιμετωπίζει, αποδεδειγμένα, πρόβλημα υγείας.

Τι δικαιούστε

 • Δωρεάν ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη.
 • Οι κάτοχοι του συγκεκριμένου βιβλιαρίου εάν χρειασθούν επιπλέον ιατρικά βοηθήματα μετά την νοσηλεία τους ή μετά από οποιαδήποτε επέμβαση που θα υποβληθούν, το νοσοκομείο είναι υποχρεωμένο να τα παρέχει δωρεάν σύμφωνα με την εγκύκλιο «Περί φαρμακευτικής περίθαλψης κατόχων βιβλιαρίου οικονομικής αδυναμίας», Αρ. Πρωτ.Υ4α/42905 Αθήνα 6/5/2003 του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Πιο συγκεκριμένα, τα παραφαρμακευτικά προϊόντα, ιατρικά βοηθήματα, οξυγόνο σε οποιαδήποτε μορφή κ.τ.λ. που απαιτούνται για την αποθεραπεία ή την συνέχιση της θεραπείας του ασθενούς, χορηγούνται από το Νοσοκομείο όπου έχει νοσηλευτεί ο ασθενής με βεβαίωση του Διευθυντή του Τμήματος νοσηλείας του και έγκριση του διοικητή ή του Προέδρου του Νοσοκομείου.
 • Ειδικά για τα άτομα με καρκίνο που μετακινούνται την περίοδο των θεραπειών και είναι κάτοχοι βιβλιαρίου απορίας, σύμφωνα με την αριθμ. 3324.1/04/02/22-11-2002 Απόφαση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, δικαιούνται 100% έκπτωση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για απεριόριστο αριθμό ταξιδιών. Η θέση που δικαιούται είναι οικονομική και χρειάζεται εκτός από το βιβλιάριο απορίας βεβαίωση της Πρόνοιας για την οικονομική κατάσταση του δικαιούχου και το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας. Με αυτά τα χαρτιά απευθύνεστε στο Κεντρικό Λιμεναρχείο της πόλης (π.χ. στον Πειραιά είναι Ακτή Μιαούλη 50) και σας δίνουν μια βεβαίωση ότι δικαιούστε εισιτήρια απορίας και ότι θέλετε να ταξιδέψετε στον συγκεκριμένο προορισμό μια συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα. Με αυτή τη βεβαίωση απευθύνεστε στα κεντρικά της ναυτιλιακής εταιρίας και παίρνετε εισιτήρια εφόσον υπάρχουν καθότι το ανώτατο όριο εισιτηρίων για κάθε πλοίο και κάθε διαδρομή είναι δέκα εισιτήρια (άρθρο 5Ν.6059/34 Α΄/71).
 
Δικαιολογητικά

Έκδοση
 
 1. Αίτηση (θα σας την δώσουν εκεί).
 2. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.
 3. Ταυτότητα ή Διαβατήριο και μια φωτοτυπία Ταυτότητας ή Διαβατηρίου. Θα σας την θεωρήσουν εκεί. 4. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 όπου θα γράψετε τα εξής: «Μένω μόνιμα στην παραπάνω διεύθυνση, είμαι άνεργος, δεν είμαι ασφαλισμένος σε κάποιον ασφαλιστικό φορέα και όταν ασφαλιστώ υποχρεούμαι να επιστρέψω το βιβλιάριο στη Διεύθυνση Υγείας της Νομαρχίας που εκδόθηκε».
 4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (μόνο αν έχετε οικογένεια με ή χωρίς παιδιά).
 5. Πιστοποιητικό Οικονομικής Αδυναμίας. Αυτό εκδίδεται από την Διεύθυνση Πρόνοιας της Νομαρχίας σας με την υποβολή: 
 • α) Εκκαθαριστικού Σημειώματος της εφορίας ή Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 ότι δεν υποβάλλετε φορολογική δήλωση, θεωρημένη από την εφορία και
 • β) Φωτοτυπία ταυτότητας. 

Θεώρηση

 
 1. Αίτηση (θα σας την δώσουν εκεί).
 2. Ταυτότητα ή Διαβατήριο και μια φωτοτυπία Ταυτότητας ή Διαβατηρίου. Θα σας την θεωρήσουν εκεί.
 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (μόνο αν έχετε οικογένεια με ή χωρίς παιδιά).
 4. Πιστοποιητικό Οικονομικής Αδυναμίας.
 
Θεώρηση για άτομα από 60 έως και 65 ετών
 
 1. Αίτηση (θα σας την δώσουν εκεί).
 2. Ταυτότητα ή Διαβατήριο και μια φωτοτυπία Ταυτότητας ή Διαβατηρίου. Θα σας την θεωρήσουν εκεί.
 3. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 όπου θα γράψετε τα εξής: «Μένω μόνιμα στην παραπάνω διεύθυνση, είμαι άνεργος, δεν είμαι ασφαλισμένος σε κάποιον ασφαλιστικό φορέα και όταν ασφαλιστώ υποχρεούμαι να επιστρέψω το βιβλιάριο στη Διεύθυνση Υγείας της Νομαρχίας που εκδόθηκε».
 
Αντικατάσταση λόγω απώλειας ή φθοράς ή πληρότητας κ.λπ.
 
 1. Αίτηση (θα σας την δώσουν εκεί).
 2. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.
 3. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 όπου θα γράψετε τα εξής: «Δεν έχει γίνει καμία μεταβολή στην οικονομική και ασφαλιστική μου κατάσταση από τότε που θεωρήθηκε το βιβλιάριο μου στις xx/xx/xxxx».

BeStrong.org.gr - 27.03.14

antalya escort beylikdüzü escort instagram takipçi satın al avcılar escort beylikdüzü escort bostancı escort elitbahis betgram betgram betgram metroslot PDKS sekabet giris