Ζωή με Καρκίνο
Τα δικαιώματα των ασθενών
Όργανα Προστασίας Δικαιωμάτων

Όργανα Προστασίας Δικαιωμάτων των ασθενών

Το 1997 με το Νόμο 2519 καθιερώνονται τα Όργανα Προστασίας Δικαιωμάτων των Ασθενών και αρχίζει η προώθηση και διάδοση του θεσμού. Σύμφωνα με το νόμο 2519 καθιερώνονται τα Όργανα Προστασίας Δικαιωμάτων των Ασθενών και αρχίζει η προώθηση και διάδοση του θεσμού. Σύμφωνα με το Νόμο αυτό, συνιστώνται στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας:

Η Αυτοτελής Υπηρεσία Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ασθενών η οποία υπάγεται απ' ευθείας στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου και η Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας Δικαιωμάτων των Ασθενών. Και τα δύο όργανα έχουν την κεντρική ευθύνη παρακολούθησης και ανάπτυξης του θεσμού.

Δύο χρόνια μετά, με το Νόμο 2716/99, δημιουργήθηκαν και λειτουργούν σε κάθε Νοσοκομείο: Γραφείο Επικοινωνίας με τον Πολίτη καθώς και η Επιτροπή Προάσπισης Δικαιωμάτων του Πολίτη.
 

Αυτοτελής Υπηρεσία Προστασίας Δικαιωμάτων Ασθενών

Στην Αυτοτελή Υπηρεσία Προστασίας Δικαιωμάτων Ασθενών, που λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος υπάγονται οι εξής αρμοδιότητες:

 1. Ο καθορισμός όρων οργάνωσης και λειτουργίας Υπηρεσίας Προστασίας Δικαιωμάτων Ασθενών στα νοσοκομεία.
 2. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της προστασίας των δικαιωμάτων των ασθενών.
 3. Η εξέταση παραπόνων και καταγγελιών που αφορούν την παροχή υπηρεσιών προς ασθενείς και η διερεύνηση και συγκέντρωση σχετικών στοιχείων.
 4. Η υποβολή εισηγήσεων προς το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου για την εξέταση των ως άνω καταγγελιών.
 5. Οι προπαρασκευαστικές ενέργειες, για την παραπομπή των καταγγελιών για εξέταση στην Επιτροπή ελέγχου προστασίας των δικαιωμάτων των ασθενών.
 6. Η προώθηση των αποφάσεων της Επιτροπής ελέγχου προστασίας των δικαιωμάτων των ασθενών όπου κρίνεται σκόπιμο.
 7. Ο συντονισμός για το χειρισμό από τις αρμόδιες κατά περίπτωση Υπηρεσίες κάθε θέματος, που αφορά στην προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών.
 8. Ο συντονισμός των ενεργειών, η διαρκής επικοινωνία και η παροχή οδηγιών στα Γραφεία επικοινωνίας με τον πολίτη και τις επιτροπές προάσπισης δικαιωμάτων του πολίτη των Νοσοκομείων.
 9. Η οργάνωση και η τήρηση του πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων σχετικών με την αρμοδιότητα του Τμήματος και η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας.
 10. Η συγκέντρωση, ταξινόμηση και αξιολόγηση των στοιχείων, που αφορούν δραστηριότητες της Υπηρεσίας και των αρμοδίων Υπηρεσιών των Νοσοκομείων.
 11. Η συνεργασία με Διεθνείς Οργανισμούς, η επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών μαζί τους, καθώς και η συμμετοχή σε προγράμματα και δραστηριότητες για θέματα Δικαιωμάτων Ασθενών.
 12. Η συνεργασία με άλλους φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για θέματα προάσπισης και προαγωγής των Δικαιωμάτων των Ασθενών.
 13. Η προώθηση εισηγήσεων για τον εκσυγχρονισμό της σχετικής νομοθεσίας.
 14. Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για θέματα προστασίας των ασθενών των εργαζομένων σε μονάδες παροχής φροντίδας υγείας, αλλά και των πολιτών γενικά, με τη συνεργασία συναρμοδίων υπηρεσιών και φορέων ή και αυτοτελώς.
 15. Η καταγραφή αναγκών και η επεξεργασία προτάσεων και αιτημάτων για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους Οργανισμούς.

Στην Υπηρεσία αυτή υπάγεται και Γραφείο (ΑΓ1α) για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές με τις αρμοδιότητες της παραγράφου 1 για τα άτομα με ψυχικές διαταραχές ως και οι προπαρασκευαστικές ενέργειες, για την παραπομπή των παραπόνων αναφορών ή καταγγελιών, εκθέσεων των υπηρεσιών για εξέταση στην Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας Δικαιωμάτων Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές (άρθρο 2 παράγραφος 1 Ν. 2716/1999 ΦΕΚ 96 Α’).


BeStrong.org.gr - 27.03.14

çeviri malatya oto kiralama malatya web tasarım parça eşya taşıma hacklink satın al sadrazam shell alfa shell şehirler arası nakliyat malatya oto ekspertiz büyü aşk büyüsü ayırma büyüsü büyü aşk büyüsü bağlama büyüsü metal galvanizli sac paslanmaz sac medyum tavsiyeleri medyum şikayetleri medyum yorumları medyum dolunay medyum aşk büyüsü paykasa metal hrp sac paslanmaz çelik web tasarım seo hazır web sitesi evcil hayvan taşıma da pa checker güvenilir bahis siteleri astropay bozdurmak istiyorum astropay paykwik