Νέα
Ιατρικά Θέματα

Νέο φάρμακο ελπίδα για το μελάνωμα

Τα αποτελέσματα της μελέτης φάσης Ι με το  PLX4032 (R7204) προσφέρουν ελπίδες για το πρώτο πολύ αποτελεσματικό φάρμακο για το μελάνωμα που αναπτύσσεται παράλληλα με μια συνοδό διαγνωστική εξέταση. Η Roche ανακοίνωσε τα αποτελέσματα μίας μελέτης φάσης Ι με το PLX4032 (R7204), μια νέα, υψηλά εκλεκτική και πολλά υποσχόμενη θεραπεία για ασθενείς με προχωρημένο μελάνωμα, των οποίων ο καρκίνος περιλαμβάνει τη μετάλλαξη BRAF (θετικός στη μετάλλαξη καρκίνος). Οι ασθενείς που τους χορηγήθηκε PLX4032 έζησαν τουλάχιστον έξι μήνες χωρίς να παρουσιάσουν επιδείνωση της νόσου και οι όγκοι τους συρρικνώθηκαν, συμπεριλαμβανομένων ασθενών, στους οποίους ο καρκίνος είχε  εξαπλωθεί στο ήπαρ, τους πνεύμονες και τα οστά.

Συνήθως, οι ασθενείς με μεταστατικό μελάνωμα παρουσιάζουν εξέλιξη της νόσου σε διάστημα μικρότερο των δύο μηνών.Το PLX4032 έχει έναν ιδιαίτερα καινοτόμο τρόπο δράσης, αναστέλλει δηλαδή εκλεκτικά την καρκινογόνο μετάλλαξη BRAF και αναπτύσσεται παράλληλα με μια συνοδό διαγνωστική εξέταση για τον εντοπισμό των ασθενών που είναι θετικοί στη συγκεκριμένη μετάλλαξη. Τα δεδομένα αυτά αποτελούν σημαντική πρόοδο στην αντιμετώπιση του μελανώματος, για το οποίο υπάρχουν ελάχιστες διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές.

Μετά τα αρχικά αυτά θετικά ευρήματα, η Roche και η συνεργάτης της εταιρεία Plexxikon, αποφάσισαν να αξιολογήσουν τη δράση του PLX4032 σε μεγαλύτερες μελέτες, που θα ξεκινήσουν αργότερα εντός του τρέχοντος έτους, προκειμένου να υποστηρίξουν ένα πιθανό κλινικό πρόγραμμα με στόχο την κατάθεση φακέλου για την έγκριση της ένδειξης από τις ρυθμιστικές αρχές. Εφόσον οι μελέτες είναι επιτυχείς, το φάρμακο εκτιμάται ότι θα κυκλοφορήσει με μία ιστολογική συνοδό διαγνωστική εξέταση, αποτελώντας ένα ακόμη βήμα προόδου προς την κατεύθυνση της εξατομικευμένης αντικαρκινικής θεραπείας. Οι δύο εταιρείες, στο πλαίσιο της σταθερής τους συνεργασίας, αναπτύσσουν από κοινού το PLX4032 για πιθανή χρήση σε καρκίνους που περιλαμβάνουν τη μετάλλαξη BRAF. Αναπτύσσουν, επίσης, από κοινού τη διαγνωστική εξέταση, προκειμένου να επιλέξουν θετικούς στη μετάλλαξη ασθενείς για να ενταχθούν σε κλινικές μελέτες και να λάβουν θεραπεία με PLX4032.

"Το PLX4032 έχει αποδειχθεί ότι οδηγεί τόσο σε συρρίκνωση του όγκου όσο και σε επιβράδυνση της εξέλιξης του καρκίνου σε ασθενείς, των οποίων οι όγκοι περιλαμβάνουν τη μετάλλαξη BRAF, καθώς και σε βελτίωση της ποιότητας ζωής σε συμπτωματικούς ασθενείς", δήλωσε ο Keith T. Flaherty, M.D., επίκουρος καθηγητής στο Αντικαρκινικό Κέντρο Abramson του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια και κύριος ερευνητής στην κλινική μελέτη φάσης Ι με το PLX4032.

"Επτά χρόνια μετά την πρώτη αναγνώριση των μεταλλάξεων BRAF, έχει επιβεβαιωθεί ότι η μετάλλαξη αυτή συμβάλλει στην καρκινογένεση και αποτελεί ένα θεραπευτικό στόχο. Εκτός του ότι ανοίγει ένα νέο ενδιαφέρον κεφάλαιο στην ιστορία της ανάπτυξης στοχευμένων θεραπειών για την αντιμετώπιση του καρκίνου, αισθανόμαστε ενθουσιασμένοι για τις νέες δυνατότητες που προσφέρονται στους ασθενείς με μελάνωμα, για τους οποίους υπάρχουν ελάχιστες θεραπευτικές επιλογές."
 
Το PLX4032 δρα στοχεύοντας και καταστρέφοντας τα κύτταρα του όγκου που φέρουν τη μετάλλαξη BRAF. Το BRAF είναι ένας σημαντικός μεσολαβητής στην κυτταρική αύξηση και διαίρεση, αλλά όταν μεταλλάσσεται είναι γνωστό ότι προκαλεί 60% των περιστατικών μελανώματος, της πιο θανατηφόρου μορφής καρκίνου του δέρματος, και περίπου 8% όλων των συμπαγών όγκων. Η δραστικότητα και η εκλεκτικότητα του PLX4032 εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν σε μια θεραπεία που θα είναι και αποτελεσματική, αλλά και καλά ανεκτή.

Το κακόηθες μελάνωμα είναι ο πιο σοβαρός τύπος καρκίνου του δέρματος και παγκοσμίως οι διαγνώσεις νέων περιστατικών ανέρχονται σε περίπου 160.000 ετησίως. Το μελάνωμα μπορεί να αντιμετωπισθεί εάν εντοπισθεί νωρίς, αλλά σε ασθενείς που αναπτύσσουν μεταστατική νόσο σπανίως επιτυγχάνεται ίαση με τις διαθέσιμες θεραπείες. Από τη στιγμή που θα παρουσιασθούν συστηματικές μεταστάσεις, μόνο ένα μικρό ποσοστό ατόμων (<2%) ζει πάνω από δύο έτη.  


Σχετικά με τη μελέτη

Τα πολλά υποσχόμενα αρχικά ευρήματα, που αναφέρθηκαν σε ασθενείς με θετικό στη μετάλλαξη BRAF μελάνωμα, είναι:

  • Το PLX4032 ήταν καλά ανεκτό σε θεραπευτικές δόσεις.
  • Παρατηρήθηκαν μερικές ανταποκρίσεις σε εννέα ασθενείς με θετικό στη μετάλλαξη μελάνωμα και ελάσσονες ανταποκρίσεις σε τέσσερις ασθενείς με θετικό στη μετάλλαξη μελάνωμα.
  • Υποστροφή των μεταστατικών αλλοιώσεων σε όλα τα σημεία όπου συνήθως εξαπλώνεται το μελάνωμα, συμπεριλαμβανομένων του ήπατος, των πνευμόνων και των οστών.
  • Έλεγχος της νόσου έως και για 14 μήνες με συνεχή θεραπεία, με πολλούς ασθενείς που ανταποκρίθηκαν στη θεραπεία να εξακολουθούν να λαμβάνουν θεραπεία.
  • Τα αρχικά αποτελέσματα δείχνουν διάμεση επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου για τουλάχιστον έξι μήνες.

Αντίθετα, δεν παρατηρήθηκε ανταπόκριση στη θεραπεία σε μια μικρή ομάδα ασθενών χωρίς τη μετάλλαξη BRAF, στους οποίους η επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου ήταν μικρότερη από δύο μήνες, συμφωνώντας με προηγούμενα δεδομένα. Οι σχετιζόμενες με το φάρμακο ανεπιθύμητες ενέργειες, που περιελάμβαναν εξάνθημα και φωτοευαισθησία, ταξινομήθηκαν ως ήπιου βαθμού. Σε ορισμένους ασθενείς, μετά από χρόνια θεραπεία, παρατηρήθηκαν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες, που περιελάμβαναν διάγνωση ακανθοκυτταρικού καρκινώματος δέρματος, ωστόσο το προφίλ ασφάλειας ήταν εγγυημένα ευνοϊκό για το συγκεκριμένο πληθυσμό και η μελέτη έλαβε έγκριση να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο διερεύνησης. Τα δεδομένα για το PLX4032, όχι μόνο αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό βήμα προόδου στην κατανόηση και την αντιμετώπιση του κακοήθους μελανώματος, αλλά αποτελούν και μια σημαντική εξέλιξη στη χρήση βιολογικών δεικτών και διαγνωστικών εργαλείων και στα δυνητικά οφέλη της εξατομικευμένης αντικαρκινικής θεραπείας ανάλογα με τα χαρακτηριστικά κάθε ασθενή.


BeStrong.org.gr - 09.04.12