Μάθε τον καρκίνο
Πρακτικές πληροφορίες
Προγράμματα οφελών
Κοινωνική πρόνοια
περισσότερα

Το να μοιράζεσαι την εμπειρία σου ανακαλύπτεις ότι δεν είσαι μόνος...

Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι με το ίδιο είδος καρκίνου σαν τον δικό σου. Το να μοιραστείς την δική σου ιστορία δεν είναι ντροπή. Μπορεί να βοηθήσει χιλιάδες ανθρώπους που βιώνουν τώρα, αυτό που εμείς ήδη έχουμε βιώσει στο παρελθόν. Η δύναμή μας βρίσκεται στην ιστορίες μας που πρόθυμα μπορούμε να μοιραστούμε. Ας πάψουμε να κρυβόμαστε και ας μοιραστούμε τις εμπειρίες μας...

Πληροφορίες περί καρκίνου