Ο Καρκίνος
Πρακτικές πληροφορίες
Προγράμματα οφελών
Κοινωνική πρόνοια
περισσότερα

Πως μπορούμε να βοηθήσουμε...

Το να υποστηριχτεί κάποιος από τον επαγγελματία ψυχικής υγείας δε σημαίνει αυτομάτως ότι είναι τρελός. Μάλιστα, θα λέγαμε ότι όταν κάποιος ασθενής με καρκίνο αναζητήσει ψυχολογική βοήθεια, τότε αυτό έχει να κάνει με υγιή μέρη του ψυχισμού του, αφού το να πάσχει κανείς από μια τέτοια σοβαρή ασθένεια είναι φυσιολογικό και αναμενόμενο το να βιώνεται ως μια επώδυνη εμπειρία... Ειδικοί της ψυχικής υγείας, είναι διαθέσιμοι να σας παρέχουν την υποστήριξη που ενδεχομένως χρειάζεστε!

Πληροφορίες περί καρκίνου