Μάθε τον καρκίνο
Πρακτικές πληροφορίες
Προγράμματα οφελών
Κοινωνική πρόνοια
περισσότερα

H μόνη επάρατη νόσος είναι η άγνοια...

Η στιγματοποίηση των ασθενών δημιουργεί μια σύγχρονη Σπιναλόγγα, με μοναχικούς ασθενείς που εκτός της νόσου, έχουν να αντιμετωπίσουν και την κοινωνία. Η επάρατη νόσος είναι η άγνοια και όχι ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ...

Πληροφορίες περί καρκίνου