Ο Καρκίνος
Βασικές Πληροφορίες
Ανίχνευση καρκίνου
Κλινική εξέταση & Ιστορικό

Κλινική εξέταση & Ιστορικό για την ανίχνευση του καρκίνου

Οι πρώτες ενδείξεις για την ύπαρξη μίας νεοπλασίας μπορεί να προκύψουν κατά την κλινική εξέταση του ασθενούς.

Η πλήρης κλινική εξέταση αφορά το σύνολο των συστημάτων του οργανισμού και έχει ως στόχο την αποκάλυψη ενδείξεων μη φυσιολογικής λειτουργίας των οργάνων του σώματος.

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δίδεται στις εξής περιοχές:

 • Εξέταση της ρινικής και της στοματικής κοιλότητας.
 • Εξέταση του λάρυγγα (λαρυγγοσκόπηση).
 • Ψηλάφηση των λεμφαδένων (τράχηλος, πάνω από την κλείδα, μασχάλες,   βουβωνικές περιοχές).
 • Ψηλάφηση μαστών στις γυναίκες - όρχεων στους άνδρες.
 • Εξέταση της κοιλιάς. Το επιγάστριο ψηλαφείται προσεκτικά για διόγκωση κάποιου κοιλιακού οργάνου (ιδιαίτερα ήπατος ή σπληνός).
 • Γυναικολογική εξέταση.
 • Δακτυλική εξέταση από τον πρωκτό.

Κατά την εξέταση, ο ιατρός συλλέγει πληροφορίες από τον ασθενή σχετικά με διάφορες λειτουργίες του οργανισμού. Μερικές ερωτήσεις μπορεί να είναι πιο ειδικές, π.χ.:

 • Είχατε βραχνάδα;
 • Παρατηρήσατε αίμα στα κόπρανα;
 • Είχατε δυσκοιλιότητα;
 • Παρατηρήσατε πρόβλημα στην κατάποση;
 • Είχατε ποτέ αιματηρή απόχρεμψη;

Καταφατική απάντηση σε αυτές τις ερωτήσεις οδηγεί σε ειδικότερη κλινική εξέταση και πιθανόν σε εξετάσεις αίματος ή ακτινολογικό έλεγχο.

Ύποπτα ευρήματα σε οποιοδήποτε σύστημα οδηγούν σε περαιτέρω εξετάσεις.

Για παράδειγμα, η διόγκωση ενός τραχηλικού λεμφαδένα μπορεί να οφείλεται σε όγκο, που έχει χορηγήσει μετάσταση από άλλο σημείο του σώματος.

Συνεπώς, πρέπει να γίνει λεπτομερής έρευνα ώστε να εντοπιστεί η πρωτοπαθής εστία.

Ακόμα, γίνονται ερωτήσεις σχετικά με το οικογενειακό ιστορικό καρκίνου, ιδιαίτερα των πλησιέστερων συγγενών (γονέων, παππούδων, θείων και αδελφών).

Οι ερωτήσεις αυτές αποσκοπούν στον εντοπισμό καρκίνου με κληρονομική προδιάθεση.


BeStrong.org.gr - 16.03.14